Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Dug privrednika po osnovu neplaćenih poreza i doprinosa premašio je 700 milijardi dinara


Dug privrednika po osnovu neplaćenih poreza i doprinosa premašio je 700 milijardi dinara. Od toga je nenaplativo više od 60 odsto, jer se dužnici nalaze u procesu stečaja, privatizacije, pa i restrukturiranja, što ih sve zakonski štiti od prinudne naplate. Preostali mogu da računaju, osim na blokadu računa u bankama, i na plenidbu imovine, ali samo one neopterećene hipotekama i zalogama u korist nekog drugog poverioca.

Na listi imovine kojoj se, na ovaj način, traži novi vlasnik, najčešće su vozila, mada ima i voća i povrća, hrane, ženskih, muških i dečjih cipela, flaširanog pića, njiva, voćnjaka, automata za toplo-hladnu vodu...

Pokretne stvari, u prvoj prodaji, ne mogu da idu ispod 60 odsto od početne cene. Već sledećom prodajom cena se spušta na 30 odsto od početne. Postoji i mogućnost da se izlicitira veća cena od ponuđene, ukoliko ima više učesnika željnih da postanu vlasnici ponuđenih predmeta. Sve zaplenjene pokretne stvari prodaju se po principu "viđeno-kupljeno", i ne podležu bilo kakvim reklamacijama.

Kada je reč o nepokretnostima koje Poreska uprava prinudno prodaje ne bi li se namirila od dužnika, kod njih cena ne sme da ide ispod 75 odsto. 

Izvor: Vebsajt Večernje novosti, 16.06.2015.