Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OKRUGLI STO: RESTRUKTURIRANJE JAVNO KOMUNALNIH PREDUZEĆA - KONCEPT REFORME KOMUNALNOG SEKTORA €� 18.6. U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE €�


Iz nedavno usvojene Fiskalne strategije od 1. novembra ove godine i drugih najava iz Vlade Republike Srbije, jasno je naglašeno da ceo javni sektor u tekućoj 2014. godini očekuju strukturne reforme.

Javna komunalna preduzeća kao vršioci komunalnih delatnosti, svakako treba da budu predmet reforme, a sama reforma u osnovi treba da omogući da naša komunalna preduzeća budu efikasnija, racionalnija i osposobljena da samostalno, bez bilo kakve državne intervencije, posluju i razvijaju se, ali da pri tom svojim delovanjem ni na koji način ne ugrožavaju javni interes koji je u prirodi ovih delatnosti i pri tome ne zloupotrebljavaju monopolski položaj.

U tom smislu pozivamo Vas da prisustvujete okruglom stolu koji će biti održan 18.6. u Privrednoj komori Srbije sa početkom u 11 časova u Velikoj sali, ulica Resavska 13 - 15.

Okrugli sto je zamišljen kao finalni sastanak u procesu prezentovanja koncepta restrukturiranja Javno komunalnih preduzeća nadležnim ministarstvima.

Pre samog okruglog stola sprovedena je javna rasprava o konceptu koji će biti prezentovan i to na nivou JKP - po delatnostima, reprezentativnih sindikata zaposlenih u komunalnoj privredi i Stalne konferencije gradova i opština koja okuplja osnivače JKP.

Ideja je da se na okruglom stolu prezentuje stanje u komunalnoj privredi, ponudi koncept restrukturiranja Javno komunalnih preduzeća iza koga stoji komunalna privreda.

Izvor: Redakcija, 13.6.2014.