Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NOVA VERZIJA NACRTA ZAKONA O ZAŠTITI UZBUNJIVAČA


Ministarstvo pravde poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa novom verzijom Nacrta zakona o zaštiti uzbunjivača, sačinjenom uzimajući u obzir do sada pristigle sugestije i da daju svoje komentare.

Primedbe, predlozi, sugestije i komentari mogu se dostaviti putem elektronske pošte na adresu: vlado.bojicic@mpravde.gov.rs, ili poštom na adresu: Ministarstvo pravde, Beograd, Nemanjina br. 22-26 sa napomenom: "Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o zaštiti uzbunjivača".

Po okončanju javne rasprave, Ministarstvo pravde će sačiniti izveštaj o održanoj javnoj raspravi.

Obrazloženje Nacrta zakona o zaštiti uzbunjivača, komentare eksperata i druga relevantna dokumenta možete pronaći u rubrici "Radne verzije propisa", na sajtu Ministarstva pravde.

Nova verzija Nacrta zakona o zaštiti uzbunjivača (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 16.6.2014.