Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DONETA UREDBA O IZMENAMA UREDBE O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2019. GODINU: Uredba će se primenjivati od 1. juna 2019. godine


Vlada Republike Srbije je, na sednici 16. maja 2019. godine, donela Uredbu o izmenama Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2019. godinu.

Carinska tarifa za 2019. godinu, koja je u primeni od 1. januara 2019. godine, propisana je Uredbom o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2019. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 97/2018). Njom je nacionalna Carinska tarifa je usklađena sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije za 2019. godinu

Izmene Uredbe CT2019 su bile neophodne iz više razloga:

  • radi usklađivanja sa Zakonom o potvrđivanju Protokola I Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske i Protokol III o trgovini uslugama Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2018), odnosno konkretno sa odredbama Aneksa I Protokola I (uvoz u Republiku Srbiju), koji stupa na snagu 1. juna 2019. godine;
  • radi daljih nomenklaturnih usaglašavanja sa prevodom Kombinovane nomenklature Evropske unije za 2019. godinu;
  • radi ispravki skraćenica u koloni "Sporazumi o slobodnoj trgovini";
  • radi usklađivanja imena države "Republika Severna Makedonija" (umesto dosadašnjeg naziva "Republika Makedonija") u Delu I "Pregled oznaka, simbola i skraćenica", u skladu sa tačkom 2. zaključka Vlade 05 broj: 93-1840/2019 od 27. februara 2019. godine.

Uredbu o izmenama Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2019. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", a primenjivaće se od 1. juna 2019. godine.

Izvor: Redakcija, Nadica Pantović, 16.05.2019.