Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSREDOVANJU U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI: Po usvajanju Zakona, Ministarstvo za trgovinu imaće 60 dana da po službenoj dužnosti proveri agente i vlasnike agencija za promet nekretnina. Oni za koje se utvrdi da su osuđivani, biće izbrisani iz registra posrednika


Vlasnici agencija za promet nekretnina, direktori, ovlašćena lica i agenti ubuduće će moći će da se bave kupoprodajom nepokretnosti, samo pod uslovom da nisu osuđivani za krivična dela protiv privrede, primanje i davanje mita, prevare kao i terorizma i organizovanog kriminala.

Po usvajanju Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, Ministarstvo za trgovinu, turizam i telekomunikacije imaće 60 dana rok da po službenoj dužnosti proveri 1.826 agenata, kao i 863 vlasnika agencija za promet nekretnina. Oni za koje se utvrdi da su osuđivani, biće izbrisani iz registra posrednika.

Na ovom poslu svojevrsne provere, sarađivaće osim resornog ministarstva i Agencija za privredne registre, kao i organi kod kojih se vodi evidencija o osuđivanim licima.

Kako kaže Željko Stojanović, viši savetnik u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstvo će obaviti proveru svih agenata, a za one za koje se utvrdi da su osuđivani, više neće moći da se bave kupoprodajom nekretnina.

- Praktično, veliki posao očekuje Ministarstvo jer vodi registar posrednika u prometu nekretnina gde je upisano 863 agencije i 1.826 agenata koji legalno posluju na tržištu Srbije. Zadatak po stupanju na snagu zakona je da za sva ta lica pribavimo podatke da li su osuđivani ili nisu. Obezbeđivanje podataka neće biti obaveza agenata, odnosno vlasnika agencija, već će Ministarstvo po službenoj dužnosti pribavljati podatke - ističe Željko Stojanović.

Ukoliko se ustanovi da su kažnjavane, posledica će biti brisanje te agencije, u slučaju da je reč o vlasniku, odnosno agentu, ako je on prekršilac.

Osim toga, ubuduće, kada se budu upisivali u registar, agenti će morati da dostavljaju lične podatke o licima koja su vlasnici agencija i direktorima ovlašćenih lica i preduzetnika, gde rade.

Ministarstvo će s druge strane po službenoj dužnosti pribavljati podatke da li su osuđivani ili ne.

Na sajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija već se nalazi jedinstveni registar. Sada svaki zainteresovani kupac stana može da proveri da li je posrednik u prometu registrovan i da li obavlja posao u skladu sa zakonom. Tu su takođe nalaze i svi agenti nekretnina, koji su upisani pod imenom i prezimenom.

Damir Borić, predsednik Grupacije posrednika u prometu nepokretnosti Srbije u Privrednoj komori Srbije ističe, da će ova novina predstavljati dodatnu sigurnost kupcima, da posrednici u prodaji nepokretnosti funkcionišu u skladu sa zakonom.

Izvor: Vebsajt Blic, Danijela Nišavić, 16.05.2018.
Naslov: Redakcija