Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

FORUM SUDIJA SRBIJE: Za poslednje tri godine iz sudova i tužilaštava otišlo više od 500 pomoćnika, zbog malih plata i zabrane zapošljavanja. Od pripravnika koji su ostali, mnogi su na tim pozicijama po 15 i više godina. Mada standardi kažu da bi na jednog sudiju trebalo da ide jedan saradnik, Srbija ima 1.300 saradnika na 2.700 sudija


Srpskim sudovima preti opasnost da ostanu bez najboljih mladih pravnika, upozorava Forum sudija Srbije. Ovim upozorenjem oni su ponovo otvorili priču o masovnom odlasku stručnih kadrova iz pravosuđa u profitabilnije profesije.

- Već nekoliko godina svedoci smo da mladi pravnici "beže" u banke, velike firme, advokaturu... Procene su da je samo u poslednje tri godine iz pravosuđa otišlo više od 500 sudijskih i javnotužilačkih pomoćnika, što zbog malih plata, što zbog zabrane zapošljavanja, koja se strogo poštuje samo u sudovima i tužilaštvima. Od pripravnika koji su ostali, mnogi su na tim pozicijama po 15 i više godina. Situacija je toliko dramatična da u nekim sudovima ne postoji nijedan saradnik ili postoji samo jedan. -

Jelena Dunjić, član UO Udruženja sudijskih i javnotužilačkih pomoćnika, priznaje da je u poslednje dve-tri godine veliki broj njenih kolega otišao u privatni sektor.

- Odlaze jer su vrlo često zaposleni na određeno vreme, a javnog konkursa za stalni radni odnos skoro da nema. Zato su prinuđeni da traže šansu najčešće u advokatskim ili javnobeležničkim kancelarijama. -

Ona dodaje da su i izgledi za napredovanje na osnovu ocene o radu mali, zbog, kako kaže, sveprisutnih mera zabrane napredovanja. Sve to ostaviće dalekosežne posledice.

- U pravosuđu više neće biti stručnog kadra koji će obavljati poslove sudijskih pomoćnika, a koji u ogromnoj meri pomažu sudijama i tužiocima. Ukoliko ne bude pripravnika, nećete imati ni koga da proizvedete u saradnika, pa samim tim kasnije ni u sudiju - kaže Dunjić.

Poseban problem su volonteri. Forum sudija je još pre godinu dana ukazao na nezavidan položaj sudijskih pripravnika, koji u sudu stiču iskustvo za polaganje pravosudnog ispita ne primajući nikakvu naknadu.

- Samo u Prvom osnovnom sudu u Beogradu radi oko 60 volontera, a u Drugom četrdesetak - kaže sudija Nebojša Đuričić, predsednik UO Foruma sudija. - Primećeno je da se broj zainteresovanih za volontiranje u sudu rapidno smanjuje. Mladi se opredeljuju za rad kod advokata, notara i izvršitelja, koji plaćaju rad pripravnika.

On dodaje da je advokatima data mogućnost da konkurišu i kod Nacionalne službe za zapošljavanje, koja plaća pripravnički rad u okviru projekta "Prva šansa". Forum je još 2016. godine predlagao da se obezbedi naknada za rad i pripravnicima-volonterima u sudovima, u okviru programa stručne prakse koji sprovodi NSZ.

U suprotnom, bez materijalne podrške najmlađima, sudstvo će ostati bez odličnih pravnika, koji su tu stekli dragoceno iskustvo.

Mada standardi kažu da bi na jednog sudiju trebalo da ide jedan saradnik, Srbija ima 1.300 saradnika na 2.700 sudija. Pripravnička plata je oko 300 evra, višeg sudijskog saradnika 450, a sudije osnovnog suda oko 730.

Izvor: Vebsajt Novosti, V. C. Spasojević, 15.05.2017.
Naslov: Redakcija