Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

REFORMA PRAVOSUĐA: AKCIONIM PLANOM ZA POGLAVLJE 23 PREDVIđENO DA SUDOVI BUDU RASTEREćENI KOMUNALNIH PREDMETA, RADI UBRZANJA REšAVANJA STARIH PREDMETA


Jedan od najvećih problema domaćeg pravosuđa su stari predmeti. Građani na presude i njihovo izvršenje čekaju i više od 10 godina. Zato je Vrhovni kasacioni sud pre dve godine doneo Jedinstveni program rešavanja starih predmeta koji bi trebalo da reši to pitanje i sistem učini efikasnijim, a pravdu dostupnijom.

U prethodnoj godini pred srpskim sudijama bilo je gotovo pet miliona predmeta. Sudovi su 2015. godinu započeli sa gotovo tri miliona predmeta, primili novih nešto više od dva miliona, a toliko i rešili za 12 meseci.

U 2016. godinu pravosuđe je ušlo sa skoro istim bilansom. Drugu godinu zaredom sudije moraju da rešavaju i stare predmete.

"Godinu 2015. završili smo sa negde oko 1,7 miliona starih predmeta od kojih je milion i po starih izvršnih predmeta. Međutim, gro izvršenja se odnosi na komunalne usluge, preko 80 odsto. Kada se te komunalne usluge od ovih milion i 700.000 odbiju, veoma je mali broj koji će sudovi sigurno savladati, jer toliki broj predmeta je balast za sud", rekao je Dragomir Milojević, predsednik Vrhovnog kasacionog suda.

Rešavanje starih predmeta u 2015. godini bilo je ometano štrajkom advokata, a tamo gde pravni zastupnici nisu obavezni sudovi su ostvarili bolje rezultate.

Tako su apelacioni sudovi smanjili broj starih predmeta za 11 odsto. Osnovni sudovi rešili su četiri odsto predmeta starijih od pet godina, a 12 odsto starijih od 10 godina.

Viši sudovi su rešili tri odsto predmeta starijih od pet godina, a 14 odsto onih koji su u sudskim fiokama duže od decenije.

Efikasnost pravosuđa jedan je od najvažnijih ciljeva na evropskom putu.

"Kad se nečemu posveti dužna pažnja, kada se priđe detaljno, kada se pokaže dobra volja - rezultati apsolutno neće izostati i sad ne mogu, ali do kraja godine biće ostvareni rezultati koji će biti merljivi u značajnim procentima", rekao je Čedomir Backović, šef pregovaračke grupe za Poglavlje 23.

Od maja 2014. godine odredba - a u ovoj godini i Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015), još jedna je mera koja bi trebalo da ubrza rešavanje starih predmeta.

U prva četiri meseca 2016. podneto je gotovo 8.000 žalbi. Građanima olakšanje, sudijama dodatno opterećenje.

"Nema nikakve dileme, sve dok budu postojali stari predmeti i činjenica da se predmeti ne završavaju u takozvanom razumnom roku, biće i građana koji će se obraćati sudovima da se taj problem reši i manje je bitno koliko će sudovi biti opterećeni tim rešavanjem zahteva za suđenje u razumnom roku, koliko je važno da se ti predmeti reše", kaže Miroljub Tomić iz Visokog saveta sudstva.

Velike nade da će skinuti najveći balast sa pravosuđa nadležni polažu u novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015), koji će stupiti na snagu 1. jula 2016. godine. Milion i po starih predmeta, uglavnom komunalnih, iz sudske prelazi u nadležnost javnih izvršitelja.

Izvor: Vebsajt RTS, Bojana Mlađenović, 15.05.2016.
Naslov: Redakcija