Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O ODREĐIVANJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA KOJE SE PLAĆA POSEBNA DAŽBINA PRI UVOZU I UTVRĐIVANJU IZNOSA POSEBNE DAŽBINE: ODLUKA SE PRIMENJUJE DO 30. JUNA 2016. GODINE I PODRAZUMEVA ZAšTITNE MERE ZA UVOZ MLEKA, SIRA, PUTERA I SVINJETINE


Zaštitne mere na uvoz mleka iz Evropske unije uvedene su kako bi se zaštitili domaći proizvođači. One važe do 30. juna 2016. godine, a još nije poznato hoće li važanje Odluke o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine ("Sl. glasnik RS", br. 136/2014, 22/2015, 28/2015, 48/2015, 57/2015 i 113/2015) biti produženo.

Poznato je ipak da bi njihovo ukidanje proizvođače spustilo ispod granice rentabilnosti, ali i da po njihov opstanak opasnost nisu samo jeftinije cene evropskog mleka.

Od trideset krava koje Dragan Ristić iz Bobova čuva, polovina su krave muzare, a ostalo je podmladak.

"Ja želim da proizvodim mleka u većoj količini, ali da me niko ne obavezuje koliko imam hektara, da hranim više krava, a da nemam nijednog ara", kaže Ristić.

Pravo prečeg zakupa, subvencije od 25.000 dinara po grlu, mleko koje mlekara od Dragana otkupljuje za najviše 34 dinara po litru i državna premija od sedam dinara neće, smatra, biti dovoljne za zaradu ukoliko u Srbiji počne uvoz jeftinijeg mleka. Zaštitne mere za uvoz mleka iz EU važe do 30. juna, ali hoće li one biti produžene u cilju zaštite domaćih proizvođača?

"Niko ne sme da sumnja, niti da bude u dilemi da ćemo mi za naredni period naći najbolja moguća rešenja, i da nikako nećemo dozvoliti da se pozitivni rezultati anuliraju, ili da se vrate oni negativni trendovi, a rešenje ćemo predložiti blagovremeno", izjavila je ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine, Snežana Bogosavljević Bošković.

Ukoliko ove mere prestanu da važe, oko 300.000 malih proizvođača pretrpeće najveću štetu, smatra stručnjak za poljoprivredu. Branislav Gulan.

"Mala je naša proizvodnja, u svetu krave daju 7-8 hiljada litara mleka, naše daju do 3.000 litara. Prema tome, naše su premije nedovoljne, a tržište je preusko, sad je mnogo krokodila, a mali je plen. Otkad EU ne može da izvozi mleko u Rusiju, oni će svi da krenu ovde koliko god mogu", smatra Gulan.

Državne subvencije i teški tržišni uslovi, samo su deo problema, poruka je mlekara.

Mleko dolazi i u vidu mleka u prahu, koje je dosta jeftinije i koje se u našim mlekarama obrađuje i od njega prave sir, jogurt i svi ostali mlečni proizvodi.

Najbolji primer gde se Srbija nalazi je, tvrde stručnjaci, Austrija sa 23.000 stočara i 436.000 krava muzara, dok na jednog stočara u Srbiji u proseku dođe po jedno grlo. Stočari traže povećanje subvencija, koje će, navode automatski povećati proizvodnju i oboriti cenu mleka.

Izvor: Vebsajt N1, Jelena D. Petrović, 15.05.2016.
Naslov: Redakcija