Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA: Kada dobiju probnu, umesto godinu dana važenja, mlađima od 19 godina dozvola će od septembra 2019. godine trajati četiri, a punoletnima dve godine


Izmene Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon, 9/2016 - odluka US, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - dr. zakon, 87/2018 i 23/2019) podstakle su veliki broj ljudi bez dozvole da krenu na časove vožnje. Zbog toga mnoge auto-škole postaju pretesne za one koji žele da do 2. septembra dobiju vozačke dozvole i na taj način izbegnu nova pravila.

Čak i da sada krenu na obuku i voze petom brzinom, za pet meseci teško će stići do vozačke dozvole. A kada dobiju probnu, umesto godinu dana važenja, mlađima od 19 godina dozvola će od septembra trajati četiri, a punoletnima dve godine.

Iz tog razloga je i juriš na auto-škole širom Srbije. Želje kandidata i roditelja su da se časovi što pre izvoze.

"Niko ne pita može li, kako je ko naučio da vozi, samo da se položi, da se uzme dozvola po starom Zakonu. Sada dolaze, upisuju se i pitaju - da li možemo završiti do 2. septembra?", kaže direktorka auto-škole "Pane Požega" Milenija Panović.

U Komori ispitivača vozačkih ispita navode da su kapaciteti za polaganje ograničeni, a da u Beogradu na ispit čeka oko 1.700 kandidata.

Prema važećem Zakonu, na polaganju moraju da budu dva ispitivača - jedan iz auto-škole, drugi iz MUP-a. I pored toga što ih u Srbiji ima više od 800, ispitivača iz MUP-a ipak nema dovoljno, što otežava situaciju.

Kako kaže predsednik Komore ispitivača Dragomir Stanković, sedmoro polaznika može da polaže ispit u jednom terminu, a da auto-škole uglavnom nude tri termina mesečno.

Zbog stalnog povećanja broja ljudi koji čekaju na dozvolu, Stanković je izneo predlog za rešenje problema.

"Da bi se odblokirao ovaj proces, rešenje do promene zakona je da se uzmu lica koja ne rade u MUP-u, pa povećaju broj ispitivača. Ali trajno, normalno rešenje za Srbiju je da svi ispitivači rade u nezavisnoj instituciji. Svugde u Evropi je samo jedan ispitivač", rekao je Stanković.

Da bi tako trebalo da bude i kod nas smatra Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja i napominje da je važno konsultovati auto-škole oko promena vezanih za obuku.

"Stiče se utisak da se sve više formalnosti ubacuje u obuku vozača, a da se manje pažnje posvećuje samoj suštini obuke vozača. To je da oni budu osposobljeni za bezbedno učestvovanje u saobraćaju", istakao je Okanović.

U proteklih deset godina Zakon o bezbednosti saobraćaja menjao se čak sedam puta, što je pratilo i donošenje 11 pravilnika.

Izvor: Vebsajt RTS, Ivana Džamić i Predrag Stojković, 14.04.2019.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija