Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O OPŠTEM KUĆNOM REDU U STAMBENIM I STAMBENO-POSLOVNNM ZGRADAMA NA TERITORIJI OPŠTINE PRIJEPOLJE: Za nepoštovanje kućnog reda odgovorni su stanari i upravnik o čemu stanari obaveštavaju skupštinu stambene zajednice ili profesionalnog upravnika, a ukoliko se opomenuti i poučeni stanar o detaljima kućnog reda ipak ogluši, prekršaj se prijavljuje nadležnoj inspekciji kako bi se preduzele odgovarajuće mere


Odlukom o opštem kućnom redu u stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji opštine Prijepolje ("Službeni glasnik opštine Prijepolje", 1/2018 - dalje: Odluka) regulisano je niz pitanja koja su već četvrt veka bila prepuštena individualnom "osećaju" pojedinaca prema zajedničkom stanovanju i shvatanju urbaniteta.

Uz retke izuzetke, mahom je odnos bio nehajan prema svemu što je van "zaključanih ličnih vrata" o čemu svedoči činjenica da je najveći broj zgrada izgubio svoj prvobitni izgled, da su terase postale podrumi, da šaraju, kreče i menjaju prozore prema ličnom nahođenju, a o stanju krovova i fasada ne treba posebno ni govoriti.

Odlukom se uređuju opšta pravila ponašanja za sve stanare, čijim će se poštovanjem obezbediti red, mir i sigurnost u zgradi, neometano korišćenje posebnih i zajedničkih delova zgrade, njihovo održavanje čistim, ispravnim i sigurnim. Takođe je nabrojano i šta su zajednički delovi zgrade, odnosno zajednički građevinski elementi, a naglasiti treba da su to, osim hodnika, stepeništa, podruma i tavana još i strehe, fasada, zidovi, stubovi, krovovi, dimnjaci, svetlarnici, liftovi i sve vrste instalacija. Stambene zajednice imaju status pravnog lica, organ upravljanja je upravnik ili profesionalni upravnik kome su povereni ovi poslovi. O kućnom redu dužni su da se staraju svi stanari i upravnik. Prema donetoj Odluci, ulazi u stambene zgrade se moraju zaključavati od 23 do šest sati narednog dana leti i od 22 do šest sati zimi. Odlukom je uređeno i kad je vreme odmora. Radnim danima to je od 16 do 18 i od 22 do sedam sati, subotom od 14 do 18 i od 22 do osam, odnosno nedeljom do 10 sati. Stanari se moraju ponašati na način koji obezbeđuje potpuni mir i tišinu u zgradi za vreme odmora, što znači da ne koriste kućne aparate koji stvaraju buku ali se ne smeju koristi ni mašine za rad izvan stanova poput kosačica ili motornih testera.

Na terasama, lođama i balkonima odlukom je zabranjeno držati i deponovati stvari koje narušavaju izgled zgrade. O bacanju smeća kroz prozor ili preko terase da ne govorimo. Odluka sadrži i odredbe koje su vezane za obavljanje privredne delatnosti u zgradama, odnosno ponašanje stanara koji obavljaju građevinske radove u ili na zgradi. Stanari su dužni da održavaju čistoću zajedničkih prostora, a spoljni delovi zgrade (vrata, prozori, izlozi) moraju biti čisti i ispravni. Stambena zajednica je odgovorna i za održavanje zemljišta oko zgrade (zamena oštećenih delova ograda, čišćenje, košenje, uklanjanje svake vrste otpada…).

Za nepoštovanje kućnog reda odgovorni su stanari i upravnik o čemu stanari obaveštavaju skupštinu stambene zajednice ili profesionalnog upravnika, a ukoliko se opomenuti i poučeni stanar o detaljima kućnog reda ipak ogluši, prekršaj se prijavljuje nadležnoj inspekciji kako bi se preduzele mere u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016).

Uz ovu Odluku na martovskoj sednici Skupštine opštine usvojena je i Odluka o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudnog upravnika u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji opštine Prijepolje ("Službeni glasnik opštine Prijepolje", 1/2018), koje su dužni izdvajati vlasnici stanova, odnosno poslovnih prostora, kao i naknadu u slučaju postavljanja profesionalnog upravnika od strane lokalne samouprave kao vid prinudne mere tamo gde nisu izabrani organi upravljanja ili ukoliko prestane mandat upravnika, a nije izabran novi.

Inače, u opštini Prijepolje, kako je rečeno i na sednici Skupštine opštine, do sada je samo jedna osoba obezbedila licencu za obavljanje poslova profesionalnog upravnika. Do februara registrovano je 55 stambenih zajednica sa izabranim upravnicima iz redova stanara. Stanari su svoje stambene zajednice uglavnom registrovali po ulazima, a komunalna inspekcija je bila u obavezi da popiše sve stambene zajednice u opštini kako bi bile upisane u registar u skladu sa zakonskim propisima.

Izvor: Vebsajt Danas, I. Hadžagić Duraković, 15.04.2018.
Naslov: Redakcija