Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽANA SEDNICA SKUPŠTINE BEOGRADA: USVOJENE ODLUKE O GRAđEVINSKOM ZEMLJIšTU I RASPOLAGANJU STANOVIMA GRADA BEOGRADA


Gradski odbornici su na današnjoj sednici Skupštine Beograda usvojili Odluku o građevinskom zemljištu koja je usklađena sa izmenama Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014).

Imajući u vidu značaj dopune i izmene tog zakona, pristupilo se donošenju posebne odluke kojom se definiše način raspolaganja građevinskim zemljištem. Osnovne karakteristike izmena Zakona o planiranju i izgradnji odnose se na to da ovaj zakon teži načinu uređenja građevinskog zemljišta, za razliku od dosadašnjih zakonskih rešenja koje su imale za cilj davanje u zakup, i to dugoročni, na period od 99 godina. Sada je izvršena korekcija u načinu rasplaganja građevinskim zemljištem. Izmenama Zakona o planiranju i izgradnji prepušteno je lokalnim samoupravama da urede i pitanje konverzije prava zakupa u pravo svojine.

Odluka o raspolaganju stanovima Grada Beograda doneta je jer je Grad Beograd donošenjem Zakona o javnoj svojini ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 88/2013 i 105/2014) i Zakona o socijalanom stanovanju ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009) dobio nove nadležnosti i ovlašćenja u oblasti stanovanja i raspolaganjem stanovima u javnoj svojini grada.

Imajući u vidu specifičnosti spomenutih zakona u pogledu raspolaganja, bilo je neophodno da se na što celishodniji način otvori mogućnost rešavanja stambenih potreba građana Beograda, onih bez stana sa srednjim i nižim primanjima, kojima se pruža podrška u rešavanju stambenih potreba. Odlukom su utvrđene i posebne kategorije koje imaju pravo konkurisanja. Utvrđuje se i obaveza grada da pružanjem usluga korišćenja stanova u zaštićenim uslovima rešava stambene probleme najsiromašnijih i socijalno ugroženih građana iz posebno ranjivih grupa.

Usvojena je i informacija o potrebi osnivanja Društva sa ograničenom odgovornošću Naučno-tehnološki park "Beograd". Nacrtom ugovora o osnivanju ovog društva predviđeno da osnivači budu Republika Srbija sa 60% udela, i Grad Beograd i Univerzitet u Beogradu sa po 20% udela u ukupnom kapitalu društva.

 

Izvor: Vebsajt grada Beograda, 16.4.2015.