Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA: NOVIM PRAVILNIKOM O LISTI LEKOVA UšTEDA 412 MILIONA DINARA NA GODIšNJEM NIVOU


Ministarstvo zdravlja saopštilo je da se izmenama i dopunama Pravilnika o listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja omogućava redovna snabdevenost tržišta lekovima, a procenjena ukupna ušteda na godišnjem nivou iznosi 412 miliona dinara.

Na listu lekova stavljena su tri nova leka čiji su pandani već postojali na listi - jedan lek u terapiji hemofilije i dva citostatika, čime se omogućava bolja snabdevenost tržišta.

Lekovima amlodipin tablete 5 miligrama i amlodipin tablete 10 miligrama, razlicitih proizvođača, cena je snižena za oko 40 odsto, čime će se ostvariti ušteda od 433 miliona dinara na godišnjem nivou.

Na listu D stavljeno je pet lekova neophodnih za palijativno zbrinjavanje, proširene su indikacije za dva leka koji se već nalazili na listi, a izbrisana su ograničenja za deset lekova sa liste, čime se povećava njihova dostupnost pacijentima u terminalnim fazama bolesti.

Na listu D stavljena su tri leka za parenteralnu ishranu neophodna za zbrinjavanje pedijatrijskih pacijenata.

Ovi lekovi su se već nalazili na listi, ali zbog problema u proizvodnji i prometu na tržištu se ne nalaze u kolicinama koje su dovoljne za bezbedno pružanje zdravstvene zaštite.

Izmenama Pravilnika omogucena je upotreba dva rastvora za enteralnu ishranu za pacijente koji boluju od retkih bolesti, a koji su izgubili refleks gutanja.

Snižena je cena i smanjeno procentualno ucešce koje plaća osigurano lice za dva transdermalna flastera koji se koriste u terapiji Alćajmerove bolesti, sa 75 odsto na 60 odsto.

Kako bi se obezbedila sigurnost u imunizaciji dece u Srbiji, na listi lekova se nalaze i nove petovalentne vakcine protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja, influence B i dečje paralize, ali su zadržane i postojece klasicne di-te-per vakcine kako bi se imunizacija sprovela i u uslovima nestašica na svetskom tržištu vakcina.

Izmenama i dopunama Pravilnika o listi lekova, omogućava se redovna snabdevenost tržišta lekovima, uz nesmanjen obim i kvalitet pružanja zdravstvene zaštite.

Izvor: Tanjug, 16.4. 2014.