Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O PRESAĐIVANJU LJUDSKIH ORGANA U SVRHU LEČENJA: Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona


Ministarstvo zdravlja sprovelo je, u periodu od 9. decembra do 30. decembra 2016. godine, javnu raspravu o Nacrtu zakona o presađivanju ljudskih organa u svrhu lečenja.

Najveći broj pristiglih primedbi odnosi se na odredbe kojima se uređuje uzimanje organa sa umrlog lica, odnosno novina u predloženom Nacrtu zakona o pretpostavljenoj saglasnosti za darivanje organa.

Naime, primedbe se odnose na potrebu uvođenja registra nedavalaca organa, postojanje donatorskih kartica koje treba da imaju pravno obavezujuću formu uz mogućnost tri izbora za građane Republike Srbije, kao i potpuno isključenje porodice u postupku presađivanja organa sa umrlog lica.

Radna grupa za izradu Nacrta zakona je razmotrila pomenute primedbe i njihovo integrisanje u pomenuti Nacrt te je utvrdila da pomenute primedbe bitno narušavaju predložena sistemska rešenja i koncepciju Nacrta zakona.

Naime, predloženo zakonsko rešenje u navedenom Nacrtu je usmereno pre svega na pozitivnom razmišljanju o programu presađivanja organa, ali istovremeno ne negira i pravo porodice da interpretira stav i mišljenje umrlog lica i kao stav porodice. Ovo rešenje je bazirano na načinu implementacije pretpostavljenog pristanka za darivanje organa u svim zemljama u kojima je model pretpostavljenog pristanaka uveden, i gde se presađivanje organa nikada ne obavlja protivno želji porodice.

U pogledu potrebe uvođenja registra nedavalaca, mišljenje Radne grupe zasniva se na sagledavanju svrsishodnosti istih jer uvođenjem registara iziskuje velike finansijske troškove koji se mogu izbeći jer se i postojanjem, odnosno nepostojanjem registra uvek dolazi do istog rezultata – uvek se razgovara sa porodicom kojoj je pružena mogućnost da interpretira volju davaoca organa.

Praksa svih zemalja koje imaju pomenute registre je upravo razgovor sa porodicom, i u slučaju njihovog protivljenja ne započinje se postupak presađivanja organa. Pored toga, registri davalaca i nedavalaca organa ne utiču na porast broja donora, već tome doprinosi poverenje u sistem koji funkcioniše i gde se poštuju jasna pravila za sve. Kartice davaoca organa imaju izvanrednu propagandnu ulogu i pokazuju pozitivan stav lica prema doniranju organa posle smrti, što porodici olakšava odluku u slučaju da je osoba koja ima donatorsku karticu doživela smrt po neurološkim kriterijumima.

Takođe razmotrene su i ostale pristigle primedbe i sugestije, a posebno one koje bitno ne narušavaju predložena sistemska rešenja i koncepciju Nacrta zakona, već su usmereni na poboljšanje teksta Nacrta zakona i u duhu su koncepta na kojima se isti zasniva.

Pojedine sugestije i predlozi bili su dragoceni, ali suviše specifični i nisu mogli biti integrisani u tekst Nacrta zakona. Uzeti su u obzir, te će biti integrisani u predviđenim podzakonskim aktima nakon usvajanja Zakona. Primedbe, predlozi i sugestije koje ne predstavljaju predmet ovog Nacrta i koje ne mogu da doprinosu unapređenju kvaliteta ovog Zakona nisu prihvaćene.

Izvor: Vebsajt Ministarstva zdravlja, 01.03.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija