Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZABRANI DISKRIMINACIJE: Poverenica za zaštitu ravnopravnosti predala godišnji izveštaj za 2016. godinu Narodnoj skupštini RS


Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković dostavila je Narodnoj Skupštini Republike Srbije godišnji izveštaj za 2016. godinu, u kojem se navodi da je najviše pritužbi građana, četvrtina ukupnih, podneto zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta i pola.

 Slede pritužbe podnete zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba, nacionalne pripadnosti i zdravstvenog stanja.

Kada su u pitanju oblasti u kojima se diskriminacija najčešće pojavljuje, najveći broj pritužbi, kao i prethodnih godina, podnet je zbog diskriminacije u postupku zapošljavanja ili na poslu - trećina od ukupnog broja.

Građani se zatim žale na postupke pred organima javne vlasti i zbog diskriminacije prilikom pružanja javnih usluga ili pri korišćenju objekata i površina.

Tokom prethodne godine, Poverenica je uputila znatno veći broj preporuka mera za ostvarivanje ravnopravnosti, jer je praksa pokazala se na taj način najefikasnije sprovodi preventivno delovanje.

U izveštaju dostavljenom parlamentu date su 24 preporuke za suzbijanje diskriminacije i unapređenje ravnopravnosti, među kojima je intenziviranje rada na uklanjanju svih vrsta barijera koje građanima i građankama sa invaliditetom otežavaju pristup javnim objektima, prevozu i komunikacijama.

Poverenica je preporučila i preduzimanje mera kojima će se obezbediti pedagoški asistenti za decu kojoj je potrebna dodatna podrška u obrazovanju, usvajanje Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, kao i preduzimanje mera za ekonomsko osnaživanje žena i zaštitu žena od diskriminacije na tržištu rada.

Među preporukama poverenice je i poboljšanje položaja starijih građana i građanki, naročito u ruralnim i nepristupačnim područjima, a posebno u domenu pružanja usluga socijalne i zdravstvene zaštite.

Izvor: Vebsajt RTV, 15.03.2017.
Naslov: Redakcija