Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: POVERENIK NAVODI DA NEMA POVREDE ZAKONA U DOSTAVLJANJU PROPAGANDNOG MATERIJALA U VEZI SA PRODAJOM STANOVA. POVERENIK PODSEćA DA SE JEDNOM DAT PRISTANAK MOżE OPOZVATI, A DA JE OBRADA PODATAKA POSLE OPOZIVA NEDOZVOLJENA


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je povodom saznanja da je velikom broju građana na lično ime i adresu prebivališta dostavljen propagandni materijal u vezi sa prodajom stanova u stambenom objektu "BW Residences" (Beograd na vodi), te izraženih sumnji da je za to, bez osnova odnosno mimo svrhe korišćena neka baza podataka o ličnosti pokrenuo i sproveo postupak nadzora.

Budući da su na propagandnom materijalu bili istaknuti grafički znaci "Belgrade Waterfront", "XYZ" i "EagleHills" postupak je sproveden u preduzećima "Beograd na vodi" d.o.o. i "Sportina" d.o.o. čiji prodajni brend je "XYZ".

U postupku nadzora je utvrđeno da nije došlo do povrede Zakona o zaštiti podataka o ličnosti("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012). Za dostavljanje propagandnog materijala korišćeni su podaci lica članova Kluba "XYZ" koji su članovi postali potpisivanjem odgovarajućeg formulara i ličnim unošenjem podataka, kojom prilikom su potpisali i izričit pristanak da podaci mogu biti upotrebljeni za obaveštavanje o promotivnim ponudama i drugim aktivnostima kako preduzeća "Sportina" d.o.o. tako i njihovih poslovnih partnera. Posao u vezi sa dostavljanjem propagandnog materijala organizovala i sprovela je "Sportina" d.o.o. na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji sa "Beograd na vodi" d.o.o. ne stavljajući mu pritom na raspolaganje lične podatke građana.

Konstatujući da u konkretnom slučaju, bez obzira na to što su pojedini građani ovakav direktni marketing doživeli kao uznemiravanje, nije došlo do povrede prava na zaštitu podataka o ličnosti, Poverenik upozorava građane da je važno i potrebno da se što odgovornije odnose prema svojim ličnim podacima i da vode računa kome, pod kojim okolnostima i kako definisanu svrhu daju pristanak za njihovu obradu. Moguće su brojne situacije u kojima olako dat pristanak za obradu podataka ne samo da može dovesti do ozbiljnih štetnih posledica, nego i isključiti mogućnost bilo kakve pravne zaštite.

Poverenik takođe podseća građane da se jednom dat pristanak može opozvati, a da je obrada podataka posle opoziva nedozvoljena.

Poverenik takođe upozorava i apeluje na privredne subjekte koji raspolažu bazama ličnih podataka građana, formiranim na osnovu pribavljenog pristanka građana, da formu i sadržinu tog pristanka usklade sa zahtevima da pristanak bude slobodan i potpuno informisan, a svrha obrade što jasnije i preciznije određena, tako da ne ostavlja dileme u pogledu dopuštenosti.

Izvor: Vebsajt Poverenika, 16.03.2016.
Naslov: Redakcija