Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZMENE KRIVIČNOG ZAKONIKA ZA EFIKASNIJU BORBU PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA: SVAKO OSNOVNO JAVNO TUżILAšTVO I SUD POSTUPAćE NA JEDINSTVEN NAčIN, A NASILNIK ćE BITI "ISELJEN" IZ PORODICE KADA SE EVIDENTIRA KAO NEKO KO JE POčINIO ILI MOżE DA POčINI NASILJE U PORODICI


Predstojeće izmene Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014) doprineće efikasnijoj borbi protiv nasilja nad ženama, rekao je državni sekretar Ministarstva pravde, Radomir Ilić.

On je, na okruglom stolu o harmonizaciji Krivičnog zakonika sa odredbama Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, rekao da će zahvaljujući tim izmenama svako osnovno javno tužilaštvo i sud postupati na jedinstven način, i da će nasilnik biti "iseljen" iz porodice kada se evidentira kao neko ko je počinio ili može da počini nasilje u porodici.

"Glavna novina jeste to da kada se desi nasilje u porodici specijalizovana jedinica MUP-a izlazi i vrši procenu rizika od nasilja u porodici, i u zavisnosti od toga uklanja nasilnika. Policija sada može da izrekne meru zabrane prilaska ili da ga na 48 sati iseli iz stana", rekao je Ilić.

Prema njegovim rečima, policija je ta koja obaveštava javnog tužioca u ime žrtve, koji će sudu za porodične odnose predlagati mere koje na duže vreme treba da isele nasilnika do krajnjeg rešenja situacije.

Okrugli sto je organizovan od strane Ministarstva pravde uz podršku Plac projekta (Policy and Legal Advice Centre). Plac projekat od jula 2013. godine pruža podršku Srbiji u pripremama za pristupanje Evropskoj uniji, putem unapređenja strukture i mehanizama za usklađivanje srpskog zakonodavstva sa evropskim pravnim tekovinama. Plac projekat finansiran je od strane Evropske unije.

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 16.03.2016.