Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SRBIJA PRISTUPILA PROGRAMU EU ZA UNAPREĐENJE ZDRAVSTVA: PROGRAM TRAJE DO 31. DECEMBRA 2020. GODINE SA UKUPNIM BUDżETOM OD 446 MILIONA EVRA


Ulaskom u treći evropski zdravstveni program, koji traje od 2014. do 2020. godine, Srbija je sebi otvorila mogućnost da, konkurisanjem za sredstva Evropske unije, popravi situaciju u svom zdravstvu i proširi i unapredi kapacitete zdravstvenih usluga.

Kako je na predstavljanju tog programa u Palati Srbija istakao ministar zdravlja, Zlatibor Lončar, Srbija je na taj program čekala šest godina, a čiji je cilj da razvije zajedničke alate i mehanizme na nivou EU za rešavanje manjka ljudskih i finansijskih resursa i olakša inovacije u zdravstvu.

"Ministarstvo zdravlja prepoznalo je prednosti ovog programa, pre svega u cilju poboljšanja zdravstvenog sistema u okviru plana razvoja zdravstvene zaštite Republike Srbije. Program traje do 31. decembra 2020. godine sa ukupnim budžetom od 446 miliona evra", ukazao je ministar.

Lončar je dodao i da će Srbija sprovođenjem programa, dobiti dalju neophodnu podršku za zdravstveni sektor u procesu evropskiih integracija, kao i usaglašavanje sa evropskim standardima i javno-zdravstvenim oblastima.

Srbija će primiti dvostruko više sredstava putem odobrenih projekata u odnosu na sredstva koja je uplatila u budžet Evropske unije, rekao je Lončar, i dodao da će naša zemlja prvi put dobiti i priliku da učestvuje u velikim istraživačkim projektima u zdravstvenim oblastima.

Prema njegovim rečima cilj Programa je da poveća pristup informacijama u oblasti zdravstva izvan nacionalnih granica i da razvije zajednička rešenja za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite zašite i bezbednosti pacijenata.

"Zadatak programa je i nalaženje i promovišanje najbolje prakse za sprovođenje najefikasnijih preventivnih mera za rešavanje ključnih faktora rizika po zdravlje, kao što su pušenje, zloupotreba alkohola, gojaznost, HIV, sa fokusom na prekogranične zdravstvene pretnje", objasnio je Lončar.

On je ocenio da skup pokazuje i da Srbija postaje ravnopravni partner sa zemljama Evropske unije kada su u pitanju fondovi za unapređenje zdravstva, ali i da su time prepoznati napori da se reformama obezbede efikasniji zdravstveni sistem građanima Srbije.

Na konferenciji "Nacionalni info dan o evropskom zdravstvenom programu 2014-2020" govorio je i direktor Izvršne agencije Evropske komisije za potrošače, zdravstvo, poljoprivredu i hranu Žak Remakl, koji je čestitao Srbiji na ulasku u Program i istakao da je zdravlje veoma važno, jer može da doprinese ekonomskom razvoju države.

Govoreći o prioritetima Programa on je istakao da su ključni ciljevi promovisanje zdravog načina života, zaštite od prekograničnih zdravstvenih pretnji i podršci održivim zdravstvenim sistemima.

Šef Delegacije Evropske unije u Srbiji, Majkl Devenport, rekao je da jeste suština u ekonomskoj dimenziji zdravstva i ekonomskim posledicama dobrih ili loših politika u zdravstvenom sektoru.

"Ovaj program predstavlja glavni instrument EU za implementaciju zdravstvene strategije. Dobro je što Srbija prvi put učestvuje u jednom ovakvom programu u ovom sektoru i čini mi se da je to u skladu sa time što je Srbija otvaranjem prvih poglavlja u pregovirima sa Evropsko unijom ušla u potpuno novu fazu u svojim odnosima sa EU", rekao je Devenport.

On je ocenio da će učešće u ovom programu Srbiji sigurno otvarati širok spektar novih mogućnosti za zdravstveni sektor.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 16.03.2016.
Naslov: Redakcija