Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU PRIVLAČENJA ULAGANJA: GRANICA ZA DOBIJANJE DRżAVNE POMOćI SPUšTENA SA 250.000 EVRA ULAGANJA NA 150.000 UZ OBAVEZU ZAPOšLJAVANJA NAJMANJE 20 LJUDI. ZA SVAKO NOVOOTVORENO RADNO MESTO DRżAVA ćE INVESTITORU PLAćATI OD 3.000 DO 7.000 EVRA, U ZAVISNOSTI OD PODRUčJA U KOJE SE NOVAC ULAżE


Vlada Republike Srbije spustila je granicu za dobijanje državne pomoći sa 250.000 evra ulaganja na 150.000 uz obavezu zapošljavanja najmanje 20 ljudi.

Tako će za svako novootvoreno radno mesto država investitoru plaćati od 3.000 do 7.000 evra, u zavisnosti od područja u koje se novac ulaže. Najbolje će proći oni koji imaju nameru da pokrenu ili prošire posao u nerazvijenim krajevima Srbije. Po tom receptu onaj ko ulaže u Vlasotincu dobiće 7.000 evra po radnom mestu, a u Beogradu samo 3.000 evra.

Pored toga, država će investitorima preko toga dati još 10 do 30 odsto novca u odnosu na ukupno ulaganje. Doduše, investitor će pre toga morati da obezbedi 25 odsto ukupnog ulaganja iz sopstvenih izvora ne računajući državnu pomoć. Sve to potvrdio je i ministar privrede Željko Sertić, koji kaže da je država snizila limit ulaganja kako bi što većem broju privrednika omogućila da koriste ove podsticaje.

- Uredbom o uslovima i načinu privlačenja ulaganja ("Sl. glasnik RS", br. 27/2016 - dalje: Uredba) je jasno predviđeno da se sredstva isplaćuju u ratama. Iznos svake rate se utvrđuje u procentualnom iznosu u odnosu na ukupan iznos dodeljenih sredstava. Uredbom je prvi put obuhvaćena i carinska povlastica na uvoz opreme po osnovu uloga stranog ulagača - kaže Sertić.

Uredbom je propisana i pojačana kontrola trošenja državnog novca. Kontrolisaće se i isplata zarada i doprinosa, za šta je zaduženo Ministarstva privrede u saradnji sa PIO Fondom i APR- om. Takođe, ako se utvrdi da je investitor prodao opremu, odobrena carinska povlastica će mu biti ukinuta. Takođe, može se desiti da se sa nesavesnim investitorima raskine ugovor.

Izvor: Vebsajt Blic, S. Vukašinović, B. Anđelić, 15.03.2016.
Naslov: Redakcija