Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

KOMISIJA ZA HOV: POŠTOVATI ROKOVE ZA DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA IZ ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA JER JE ON POSEBAN ZAKON U ODNOSU NA ZAKONE O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI: JAVNA DRUšTVA DUżNA SU DA KOMISIJI GODIšNJE IZVEšTAJE DOSTAVE DO 30. APRILA 2015.


Povodom učestalih pitanja koja se odnose na krajnji rok za dostavljanje godišnjih izveštaja javnih društava, u Komisiji za hartije od vrednosti napominju da je članom 50 Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011), propisano da je javno društvo dužno da najkasnije četiri meseca nakon završetka svake poslovne godine, sastavi godišnji izveštaj, objavi ga javnosti i dostavi Komisiji za hartije od vrednosti i regulisanom tržištu, odnosno MTP na kome su hartije od vrednosti tog društva uključene.

Sastavni deo godišnjeg izveštaja čine i finansijski izveštaji, pojedinačni i konsolidovani (ukoliko je to društvo obavezno da ih sačinjava) sa izveštajem revizora.

Skrećemo pažnju da ne postoji neusaglašenost između Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011) i Zakona o reviziji ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013), odnosno Zakona o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013). Navedenim zakonima izričito je propisano da su pravna lica dužna da dostave redovne finansijske izveštaje sa izveštajem revizora Agenciji za privredne registre najkasnije do 30. juna naredne godine, osim ako posebnim zakonom nije drugačije uređeno. Međutim, Zakonom o tržištu kapitala jeste posebno uređena obaveza javnih društava (koja se u smislu odredbi Zakona o reviziji smatraju društvima od javnog interesa) da finansijske izveštaje kao sastavne delove godišnjeg izveštaja, zajedno sa izveštajem revizora, objave javnosti i dostave Komisiji za hartije od vrednosti i regulisanom tržištu, odnosno MTP na kome su hartije od vrednosti tog društva uključene u trgovanje, najkasnije do 30. aprila tekuće godine za prethodnu poslovnu godinu.

Izvor: Vebsajt Komisije za hartije od vrednosti, 16.03.2015.