Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZAŠTITNIKA GRAĐANA: NAJVEćI BROJ PRITUżBI GRAđANA ODNOSI SE NA NEBLAGOVREMENI RAD ADMINISTRACIJE, NEMARAN ODNOS PREMA POSLU, OčIGLEDNO POGREšNU PRIMENU PRAVA I DRUGE PROPUSTE IZ DOMENA "DOBRE UPRAVE" - STANJE LJUDSKIH PRAVA ZABRINJAVAJUćE, PRISUTNA AUTOCENZURA U MEDIJIMA


Zaštitnik gradana Saša Janković predao je Skupštini Srbije redovan godišnji izveštaj u kome je ocenjeno da je stanje ljudskih prava u Srbiji tokom 2014. godine bilo zabrinjavajuće.

"Stanje vladavine prava i pravne sigurnosti, poštovanje principa 'dobre uprave', organizacija i kapacitet administracije, primena zakona i povrh svega - ekonomska situaciaj, bili su takvi da nisu obezbedili nivo poštovanja prava građana potreban za dostojan život svih", navodi ombudsman u godišnjem izveštaju za 2014. godinu koji je predat parlamentu.

Izveštaj sadrži ocene i podatke o poštovanju prava građana, uočene nedostatke u radu organa vlasti, predloge za poboljšanje položaja građana u odnosu na organe vlasti, kao i podatke o aktivnostima i troškovima Zaštitnika građana.

Kako se navodi, najveći broj pritužbi građana (44 odsto) odnosi se na neblagovremeni rad administracije, nemaran odnos prema poslu, očigledno pogrešnu primenu prava i druge propuste iz domena "dobre uprave".

U toku 2014. zaštitnik građana je, postupajući po pritužbama građana ili po sopstvenoj incijativi, u 833 predmeta utvrdio propuste u radu organa uprave koji su dovodili do povrede prava građana i uputio 799 preporuka organima.

Govoreći o ranjivim grupama, ombudsman u izveštaju piše da su posebno ranjivi bili ekstremno siromašni građani, deca i mladi, osobe sa invaliditetom, pripadnici nacionalnih manjina među kojima su Romi najugroženiji, osobe lišene slobode, uključujući i pacijente u psihijatrijskim bolnicama i korisnike u ustanovama socijalne zaštite domskog tipa.

Takođe, posebno ranjivi bili su oboleli od teskih bolesti, izbegli i raseljeni, tražioci azila i migranti, žene, LGBTI grupe i pojedinci, organizacije i pojedinci zagovrnici ljudskih prava, organizacije i pojedinci koji iznose kritičke stavove među kojima su i novinari.

Osobe sa HIV/AIDS su stigmatizovane i diskriminisane, čak i među zdravstvenim radncima, a u Srbiji nema sistematičnog testiranja na HIV/AIDS, pa ni među decom i mladima, navodi zaštitnik građana.

Unapređenja po pojedinim oblastima kao što je zdravstvo nisu uspela da promene opštu ocenu, ali su vredna hvale, smatra ombudsman.

Mehanizmi socijalne zaštite i staranja nisu uspevali da obezbede dovoljno pomoći za narastajući broj socijalno ugroženih, a već nepovoljna, socijalna zaštita se izmenama propisa dodatno umanjuje.

Ukazao je na to da desetine hiljada građana Srbije i dalje je onemogućeno u potpunom ostvarivanju Ustavom garantovanih i zakonom uređenih prava na zdravstvenu i penzijsku zaštitu, a nadležni držvani organi nedovoljno su efikasni u suzbijanju pojave da poslodavci ne izvršavaju zakonsku obavezu uplate doprinosa u zdravstveni i penzioni fond.

Neka od prava građana su, pored teškoća u praktičnom ostvarivanju, dodatno sužena izmenama propisa na štetu ekonomski najranjivijih građana, često čak i na formalno-pravno sporan način, pri čemu su gotovo svi zakoni doneti po hitnoj proceduri, ukazuje ombudsman, navodeći zakone kojima su smanjene penzije i uveden solidarni porez na plate u javnom sektoru koji je važio do 1. novembra 2014.

Kada je reč o rodnoj ravnopravnosti, u izveštaju se navodi da žene nisu ravnopravne, mada se svest o značaju rodne ravnopravnosti i prepoznavanje pojavnih oblika rodne diskriminacije povećao.

Slučaj sa transrodnom osobom, majorom koju je Ministarstvo odbrane penzionisalo nakon promene pola najteži je i najslikovitiji vid kršenja prava na rodni identitet od strane držvanog organa, ocenjeno je u izveštaju.

Kada je reč o pravima pripadnika nacionalnih manjina, ombudsman navodi da su u oktobru 2014. uspešno održani drugi izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina.

Upozorio je na opasnost da u praksi može doći do pogoršanja stanja prava manjina na informisanje primenom seta novih medijskih zakona, ako ne bude bilo podstreka za medijske programe na manjinskim jezicima.

Nadležni državni organi propustili su, navodi, da u potpunosti zaštite bezbednost i imovinu pripadnika albanske nacionalne manjine posle provokacije na fudbalskoj utakmici Srbija-Albanija.

U izveštaju je ocenjeno da nije došlo do značajnijeg unapređenja položaja lica lišenih slobode u policijskim stanicama, pritvorskim jedinicama, zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, psihijatrijskim bolnicama i ustanovama socijalne zaštite domskog tipa, prihvatilištu za strance i centrima za azil.

Ombudsman u delu o pravosuđu i pravdi piše i o razlozima četvromesečnog štrajka advokata koji je blokirao pravosuđe u Srbiji, i navodi da se u pogledu poštovanja nezavisnosti sudijske funkcije "oprezno može govoriti o blagom napretku".

Pravda nije zadovoljena za sve žrtve zlocina i kršenja ljudskih prava u vezi sa oružanim sukobima tokom 90-tih godina, a nadležni ignorišu inicijative iz civilnog sektora da se pravni okvir u tom pogledu unapredi, naveo je ombudsman.

Janković je ocenio da je odbijanjem VBA i Ministarstva odbrane da u slučaju incidenta tokom Parade ponosa dostave podatke kojima raspolažu narušeno međunarodno priznato načelo demokratske civilne kontrole službi bezbednosti i prekršen niz zakona.

U redovnom godišnjem izveštaju ombudsman je za saradnju u protekloj godini sa Bezbednosno informativnom agencijom rekao da je ona bila na nivou najboljih evropskih i svetskih praksi.

Govoreći o incidentu tokom Parade u izveštaju se, u delu u kojem obrađuje demokratsku civilnu kontrolu i rad službi bezbednosti, kaže da je to prvi slučaj u dosadašnjoj praksi omudsmana da organ vlasti ne osporava njegovu kontrolnu nadležnost, ali odbija da dostavi podatke koje poseduje i sarađuje sa tim organom.

"Odbijanjem VBA i MO da dostave tražene podatke i sarađuju u postupku kontrole narušeno je međunarodno priznato načelo demokratske civilne kontrole službi bezbednosti i prekršeni su zakoni o Zaštitniku građana, o VS, o osnovama uređenja službi bezbednosti, o VOA i VBA i o zaštiti uzbunjivača", navodi se u izveštaju.

U godišnjem izveštaju navodi se i da je BIA u potpunosti sarađivala sa Zaštitnikom građana u postupcima kontrole i prevencije, na nivou najboljih evropskih i svetskih praksi.

Detaljnom kontrolom načina na koji BIA sprovodi meru "tajnog pretresa" utvrđeno je da ta agencija poštuje ustavne garancije ljudskih prava.

BIA je, kako se dodaje, ombudsmana obavestila da će otkloniti propuste koji su tokom kontrole utvrđeni u pojedinačnim slučajevima.

U radu policije, kako se navodi u izveštaju, bilo je pojedinačnih slučajeva prekoračenja ovlašćenja i zlostavljanja građana.

Takođe, kako se navodi, ne sprovode se uvek blagovremeni i temeljni postupci unutrašnje kontrole i provere svih argumentovanih navoda o nepravilnostima o radu policijskih službenika.

Zaštitnik građana podseća da je na dužnosti predsedavajućeg Biroa za koordinaciju službi bezbednosti tokom 2014. ostao premijer Aleksandar Vučić, državni funkcioner koji je istovremeno predsednik najveće i vladajuće stranke u državi.

"I u prethodnim izveštajima ukazivano je na povećanu opasnost od uvek prisutne politizacije u radu službi bezbednosti koja zbog toga preti", navodi ombudsman.

On se založio i za otvaranje dosijea tajnih službi iz totalitarnog perioda koje je, kako se navodi, nužno kako radi zadovoljenja pravde za one koji su bili na meti aktivnosti službi zbog svog demokratskog opredeljenja, tako i radi objektivnog, stručnog izučavanja načina na koji tajne službe bivaju zloupotrebljene u političke ciljeve.

Ombudsman navodi da postoji potreba da se civilna kontrola nad vojskom i službama bezbednosti "snažnije dopuni kvalitetom demokratska", odnosno usaglasi sa demokratskim standardima koji su oličeni u zahtevima za političkom, ideološkom i interesnom neutralnošću službi, te operativnom samostalnošću pripadnika službi.

Dodaje se da neke od 14 sistemskih mera, koje su, radi unapređenja poštovanja prava građana u radu sektora bezbednosti, zajedno preporučili Zaštitnik građana i Poverenik, nisu u potpunosti prihvaćene ili sprovedene.

Mediji u Srbiji nisu slobodni u meri primerenoj savremenoj evropskoj državi i društvu, ocenio je Janković i naveo da je značajan normativni napredak načinjen donošenjem tri medijska zakona.

U izveštaju se navodi i da je autocenzura zahvatila medijski prostor, dok je kritičko izveštavanje u 2014. godini označavano kao "nečasna protivdržavna aktivnost koja koči reforme".

Kako se navodi u izveštaju, postupci nosilaca vlasti i okolnosti na medijskom tržištu pogoduju autocenzuri ili tendencioznom, navijačkom izveštavanju zbog čega trpi Ustavom grantovano pravo građana da budu istinito, potpuno i blagovremeno obaveštavani o pitanjima od javnog značaja.

Navodi se takođe da je autocenzura zahvatila medijski prostor jer oni koji pišu ili objavljuju kritičke tekstove bivaju sa visokih državnih mesta proglašeni za strane ili tajkunske plaćenike, unutrašnje neprijatelje, domaće izdajnike, "preplaćenike", "opoziciju" i izloženi su linču u pojedinim medijima.

Janković navodi da listovi ili mediji koji objavljuju kritičke misli ili činjenične tvrdnje koje protivreče vladajućoj retorici strahuju od povlačenja oglašivača, čiji je novac ključan za njihov opstanak.

Nije neoubičajeno, piše ombudsman, da najviši predstavnici vlasti na pitanja koja im se ne sviđaju odgovaraju ličnim diskvalifikacijama i aluzijama na navodne skrivene motive novinara ili medijskih kuća.

Kao primer Janković je naveo konferenciju za novinare 8. oktobra prošle godine na kojoj je premijer Srbije, umesto da odgovori na, kako se navodi, legitimna pitanja novinarke, izneo niz optužbi o njenoj političkoj i interesnoj neobjektivnosti, ali i lista za koji radi.

Ukidanjem Utiska nedelje na televiziji B92, smatra zaštitnik građana, bitno je smanjen medijski prostor u kome mogu da se čuju zagovnici različitih opcija i rešenja, ali i preko potrebni javni društveni dijalog o najvažnijim pitanjima.

Novinari i redakcije koji iznose sumnje ili činjenice vezane za teme kao što su pomoć građanima na KiM ili rad sprotskih udruženja sa najdužom tradicijom u kojima se ponekad provlače i kriminalne radnje, mogu računati na prikrivene i otvorene pretnje u čijem suzbijanju, ocenjuje ombudsman, država nije pokazala efikasnost.

Dodaje se da su u takvim situacijama novinari prinuđeni da biraju između sopstvene bezbednosti i potpunog informisanja javnosti o temama od javnog značaja.

"Samocenzura je tada posledica, a uzrok - neefikasnost džave. Žrtva je sloboda medija i informisanost građana", zaključio je Janković, uz ocenu da je rad nezavisne komisije za ispitivanje nerešenih ubistava novinara tokom 2014. dao prve opipljive rezultate, čija se tačnost proverava pred sudom.

Izvor: Tanjug, 16.03.2015.