Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NOVI ZAKON O PLATAMA: INTERVJU SA MINISTARKOM DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE


1. Dokle se stiglo sa Zakonom o platama?

Zakon o platama je u poslednjoj fazi izrade i planiramo da ga stavimo u proces konsultacije sa svim zainteresovanim stranama narednog meseca. Trenutno je u toku obiman rad na katalogizaciji radnih mesta u javnom sektoru, što predstavlјa veoma kompleksan izazov. Cilј katalogizacije radnih mesta je da se izvrši vrednovanje radnih mesta u novom platnom sistemu i određivanje platnih razreda, kako bi se ispoštovao princip „jednaka osnovna plata za jednaku vrstu rada“, što će doprineti pravičnijem i transparentnijem utvrđivanju primanja zaposlenih.

2. Šta on donosi?

Cilј donošenja zakona je da se na jedinstvenim principima urede i kontrolišu primanja svih zaposlenih u državnim organima, jedinicama lokalne samouprave i autonomne pokrajine, javnim službama, javnim agencijama. Pored ovoga, zakon će uvažiti specifičnosti pojedinih resora i uslove pod kojima se obavlјaju poslovi u njima (državni organi, zdravstvo, prosveta).

 A šta to u praksi znači? To znači da više neće moći da se sakrije da neko ima razne dodatke na platu, dakle sklanjamo tu šumu koeficijenata koja sada postoji, uprošćavamo sistem, činimo ga transparentnim, a sa druge strane uvažavamo da pored stručne spreme, uslov za povećanje zarade može biti i izloženost određenim opasnostima i neki drugi uslovi rada, ali, ponavlјam, jasno, pregledno i transparentno.

Tako na primer, policajac na terenu i policajac kome je posao vezan za kancelariju ne mogu imati istu platu, jer ovaj prvi izlaže svoj život opasnosti. Sa druge strane, i vozač u jednoj agenciji i nekom ministarstvu moraju imati istu platu, a ne kao sada veoma različitu.

3. Ovih dana govori se dosta o različitim primanjima u odnosu na mesto prebivališta, hoće li toga biti?

Osnovna ideja je da se za jednak rad primi jednaka zarada. Ideja nipošto nije da primanja za isti posao budu različita u zavisnosti od mesta prebivališta zaposlenog, odnosno sedišta poslodavca. Tako da na primer osnovna plata lekara specijaliste ili profesora biologije svakako neće biti različita od grada do grada (ako obavlјaju isti posao, isti kvalitet, obim...). Međutim, uslovi rada koji mogu da se razlkuju na istim radnim mestima, u određenim situacijama mogu da dovedu do razlikovanja primanja zaposlenih (npr. ako neko radi svoj posao u sve tri smene i po pravilu i u noćnoj smeni, mogao bi za isti posao da bude različito plaćen). Zato je neophodno da se dobro opišu svi poslovi koji se obavlјaju na određenom radnom mestu, kao i specifični uslovi pod kojima se ti poslovi obavlјaju, da bi pravilno mogli da budu vrednovani prilikom određivanja osnovne plate

4. Kad se planira usvajanje Zakona o platama?

Radimo na tome da Zakon i prateća akta donesemo do leta.

5. Kada će Zakon početi da se primenjuje?

Primena bi otpočela od 1.1.2016, a postojaće vrsta prelaznog režima, tj. precizno utvrđen sistem postepenog prilagođavanja plata novom sistemu, u skladu sa realističnošću budžetskih okvira i pravičnosti koja je jedan od osnovnih principa koji će biti ugrađen u ovaj zakon. 

Izvor: Vebsajt Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, 16.03.2015.