Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DONET PRAVILNIK O KREDITNOJ PODRŠCI POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA


Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srbije donelo je Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku poljoprivrednim gazdinstvima.

U saopštenju Ministarstva navodi se da se krediti odobravaju na rok od jedne do tri godine sa grejs periodom do godinu dana koji je obuhvaćen periodom otplate, i dodaje da će se oni odobravati u dinarima, bez valutne klauzule.

Kamatna stopa iznosi četiri odsto na godišnjem nivou za kredite u stočarstvu i šest odsto za kredite plasirane u razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva, cvećarstva, kao i za ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu.

Pravo na kreditnu podršku ostvaruju fizička lica - nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici i pravna lica (zemljoradničke zadruge sa najmanje 10 članova zadruge koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i mikro i mala pravna lica).

Ukupan iznos kredita za fizička lica, preduzetnike i pravna lica iznosi do 5 miliona dinara, dok za zemljoradničke zadruge iznosi do 15 miliona dinara.

Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", nakon čega će biti dostupan i na sajtu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Po objavljivanju ovog dokumenta, očekuje se potpisivanje ugovora sa poslovnim bankama i osiguravajućim društvima, kada će biti poznata i procedura za odobrenje kredita, kao i banke koje će ih odobravati.

Namene kredita za razvoj stočarstva, ratarstva i za investiciona ulaganja možete pogledati u prilogu (ONLINE)

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 16.3.2014.