Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR


KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA JAVNIH DRUŠTAVA - "Sl. glasnik RS", br. 114/2013: • Primena pri vršenju zakonske revizije finansijskih izveštaja javnih društava za 2014. godinu i kasnije •

ODGOVORI NA PITANJA SA SAVETOVANJA "SAMOOPOREZIVANJE KOD UTVRĐIVANJA POREZA NA IMOVINU, PODNOŠENJE PPP PD SA PRIMERIMA I AKTUELNA PITANJA U VEZI SA OBRAČUNOM ZARADA I OSTALIH LIČNIH PRIMANJA" ODRŽANOG U NOVOM SADU, NIŠU I BEOGRADU U FEBRUARU 2014. GODINE - sa aspekta Zakona o porezima na imovinu

STOPE DOPRINOSA PRIVREDNIM KOMORAMA U 2014. GODINI •

BOLOVANJE KOJE SE KORISTI U NEPREKIDNOM TRAJANJU OD DVA MESECA, AKO SE ODNOSI NA DVE RAZLIČITE VRSTE BOLOVANJA (NPR. PO OSNOVU BOLESTI ZAPOSLENE I PO OSNOVU ODRŽAVANJA TRUDNOĆE) NE POVEZUJU SE U POGLEDU OSNOVA, VISINE I ISPLATE NAKNADE

PORESKI TRETMAN NAKNADE TROŠKOVA PUTOVANJA NA SEMINAR ČLANOVIMA UDRUŽENJA

PRERASPODELA RADNOG VREMENA MOŽE DA SE IZVRŠI NA PERIOD OD ŠEST MESECI U KALENDARSKOJ GODINI KADA ZAPOSLENI RADE U JEDNOM PERIODU DUŽE A U DRUGOM KRAĆE, S TIM DA RADNO VREME U PROSEKU NE BUDE DUŽE OD PUNOG RADNOG VREMENA

Izvor: Paragraf Lex