Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR


KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA PRAVILNIKA O OBRASCIMA TROMESEČNIH IZVEŠTAJA O REALIZACIJI GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA I ZAVISNIH DRUŠTAVA KAPITALA ČIJI JE OSNIVAČ TO PREDUZEĆE, KAO I DRUŠTAVA KAPITALA I NJEGOVIH ZAVISNIH DRUŠTAVA - "Sl. glasnik RS", br. 27/2014: • Propisani su novi obrasci tromesečnog izveštavanja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća •

UGOVOR O OBAVLJANJU PRAKTIČNE NASTAVE

TROMESEČNO PERIODIČNO IZVEŠTAVANJE O IZVRŠENJU BUDŽETA I FINANSIJSKIH PLANOVA ZA PERIOD JANUAR - MART 2014. GODINE: • Obaveza za indirektne korisnike i korisnike sredstava RFZO - do 10. aprila, a za direktne korisnike i RFZO - do 20. aprila 2014. godine •

OSNIVANJE, PRESTANAK I RASPODELA IMOVINE FONDACIJE OSNOVANE OD STRANE ŠKOLE - GIMNAZIJE

PREGLED AKTUELNE SUDSKE PRAKSE: • Budžetski instruktor •

Izvor: Paragraf Lex