Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RASPISAN JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: Rok za prijavu kandidata ističe 1. marta 2017. godine


Na osnovu člana 16, 17, i 19. stav 3. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 53/2010, 66/2011 - odluka US, 67/2013 - odluka US, 112/2013 - autentično tumačenje i 8/2015 - odluka US), Odbor Agencije za borbu protiv korupcije raspisao je Javni konkurs za izbor direktora Agencije za borbu protiv korupcije.

Datum isteka roka za prijavljivanje je 01. mart 2017. godine.

Uslovi za izbor:

 • da je učesnik konkursa punoletan državljanin Republike Srbije;
 • da mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;
 • da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
 • da ima završen pravni fakultet i najmanje 9 godina radnog iskustva;
 • da nije osuđen za krivično delo koje ga čini nedostojnim za vršenje funkcije direktora;
 • da nije član političke stranke, odnosno političkog subjekta.

Mandat direktora traje 5 godina.

Uz prijavu na javni konkurs, prilažu se:

 • uverenje o državljanstvu;
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • diploma o stručnoj spremi;
 • isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo);
 • radna knjižica.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili u overenoj fotokopiji.

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs umesto uverenja o državljanstvu i matične knjige rođenih, podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organ u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Adresa na koju se podnose prijave na javni konkurs: Agencija za borbu protiv korupcije, Beograd, Carice Milice 1, sa naznakom "Za javni konkurs - izbor direktora Agencije za borbu protiv korupcije"

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Vanja Čangalović, broj telefona 011/4149-102.

Izvor: Vebsajt Agencije za borbu protiv korupcije, 14.02.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija