Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U BEOGRADU: SVEDOCIMA I OšTEćENIMA U KRIVIčNIM POSTUPCIMA PRED VIšIM JAVNIM TUżILAšTVOM U BEOGRADU NA RASPOLAGANJU JE SLUżBE ZA INFORMISANJE OšTEćENIH LICA I SVEDOKA U JAVNIM TUżILAšTVIMA U FAZI ISTRAGE


Svedocima i oštećenima u krivičnim postupcima pred Višim javnim tužilaštvom u Beogradu na raspolaganju je Služba za informisanje povodom svih nedoumica ili strahova koji mogu da se jave u vezi sa njihovom procesnom ulogom.

"Uloga Službe za informisanje oštećenih lica i svedoka u javnim tužilaštvima u fazi istrage je da tim licima objasni njihovu ulogu u krivičnom postupku, da im pojasni pravnu terminologiju, informiše o statusu predmeta, kao i o njihovim pravima i obavezama", rekla je portparol tužilaštva, Tatjana Sekulić.

Takođe, Služba treba da dogovori sastanak sa postupajućim tužiocem.

Ukoliko se oni, na primer, osete ugroženim, tužilac može da razmotri dostupne mere zaštite tih svedoka, koje sprovode drugi nadležni organi, napomenula je Sekulić.

Ona je dodala da ova Služba, takođe, može da obezbedi informacije svedocima i oštećenima o ustanovama koje pružaju pomoć i podršku žrtvama ili svedocima krivičnih dela kako bi im olakšalo učešće u krivičnom postupku.

Obaveštenje o ovoj službi oštećenima i svedocima šalje se uz svaki poziv u vidu flajera u kom su navedeni i brojevi telefona na koje mogu da se jave radi dobijanja informacija i podataka koje Služba može da im pruži.

Inače, ova Služba kao ekserimentalna radi u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu od 1. aprila 2014. godine i do danas je primila ukupno 1915 poziva.

Izvor: Vebsajt Blic, 13.02.2016.
Redakcija