Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKONI O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA I O IZMENAMA ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA: PREDVIđENO JE UVOđENJE VIšIH CENSUZA ZA PREKRšAJE ZA KOJE SE INSTITUT PREKRšAJNOG NALOGA MOżE PRIMENITI, UVEćAVANJE NOVčANE KAZNE ZA FIKSNI IZNOS I ZA FIZIčKA I ZA PRAVNA LICA, POJEDNOSTAVLJUJE SE ODLUčIVANJE U DRUGOSTEPENOM POSTUPKU I POBOLJšAVA DOSTAVLJANJE PREKRšAJNOG NALOGA. DO JANUARA 2017. GODINE O BROJU SUDSKOG OSOBLJA I NAčINU NJIHOVOG FINANSIRANJA ćE ODLUčIVATI MINISTARSTVO PRAVDE, NAKON čEGA TA NADLEżNOST PRELAZI NA VISOKI SAVET SUDSTVA


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 12. februara 2016. godine Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prekršajima i Zakon o izmenama Zakona o uređenju sudova.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prekršajima, pored ostalog, ostavlja širi prostor za sporazumevanje okrivljenog i podnosioca zahteva u odnosu na visinu kazne, a to preciziranje je posebno svrsishodno kod prekršaja kod kojih je raspon predviđene novčane kazne krajnje nelogičan i sa stanovišta zaključenja sporazuma neracionalan i necelishodan (na primer, od 800.000 do milion ili od 100.000 do 120.000 dinara).

Predviđeno je i ukidanje ograničenja u pogledu mogućnosti sporazumevanja orkivljenih i podnosilaca zahteva u odnosu na obim zaprećene zaštitne mere, čime se stvara mogućnost da se nastavi trend rasta broja sporazuma povodom prekršaja iz oblasti bezbednosti saobraćaja na putevima, s obzirom na to da je od 1.123.364 podnetih prekršajnih naloga u poslednje dve godine čak 75 odsto dobrovoljno plaćenih kazni.

Zakon predviđa uvođenje viših censuza za prekršaje za koje se institut prekršajnog naloga može primeniti, uvećavanje novčane kazne za fiksni iznos i za fizička i za pravna lica, pojednostavljuje se odlučivanje u drugostepenom postupku i poboljšava dostavljanje prekršajnog naloga. Zakon predviđa da Autonomna pokrajina Vojvodina i lokalne samouprave mogu izricati naloge u fiksnom iznosu.

Zakonom o izmenama Zakona o uređenju sudova pomeren je rok za preuzimanje određenih nadležnosti ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa od strane Visokog saveta sudstva na 1. januar 2017. godine.

Reč je o nadležnostima koje se odnose na poslove pravosudne uprave, ovlašćenja za donošenje akta kojim se uređuje unutrašnje uređenje i rad suda, nadzor nad primenom tog akta, nadležnosti vezanih za predlganje i obim neophodnih budžetskih sredstava.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 12.02.2016.
Redakcija