Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O UDŽBENICIMA: NACIONALNI PROSVETNI SAVET ODBIO DA USVOJI STANDARD KVALITETA UDżBENIKA, DOK NA PLAN UDżBENIKA, KOJI PREPORUčUJE MANJI OBIM šKOLSKIH KNJIGA, POSTOJE BROJNE PRIMEDBE


U srednjim stručnim školama koriste se udžbenici stari više od 20 godina. Zakon o udžbenicima ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015) trebalo bi da reši višedecenijski probelem. Ipak put do modernijih knjiga vodi preko Standarda kvaliteta udžbenika koje je na prošloj sednici Nacionalni prosvetni savet odbio da usvoji. Na Plan udžbenika koji preporučuje manji obim školskih knjiga brojne su primedbe, kaže predsednik Saveta, Aleksandar Lipkovski, dodajući da su navedene primedbe i standardi prosleđeni na doradu Zavodu za unapređenje kvaliteta obrazovanja.

"Te su primedbe ugrađene u novu verziju standarda. Ja se nadam da će ta nova verzija stići u sredu, 17. februara 2016. godine. Ja se nadam da će na sledećoj sednici biti usvojeno", smatra Lipovski.

Plan udženika ima određene manjkavosti, tiču se najviše dve stvari. Pre svega, ukidanja radnih sveski, većina članova NPS-a smatra da radne sveske barem u određenom obimu treba sačuvati. Drugo, preporučeni broj strana je nešto što nailazi na određene probleme. Naime, preporučeni broj strana je suviše mali, kada pogledate u dobrom broju slučajeva, ne u svim, ali kada pogledate pregled odobrenih udžbenika koji su sada u funkciji, vidite da preporučeni broj strana je dosta ispod maksimalnog broja strana odobrenih udžbenika, što znači da će biti teško i autorima i izdavačima da se drže preporučenog broja strana. Mislim da ćemo tu imati najviše primedbi. 

Izvor: Vebsajt RTS, 13.02.2016.
Redakcija