Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ENERGETICI: POOšTRENE SANKCIJE ZA LICA KOJA ODBIJAJU OčITAVANJE BROJILA. PREDUZETNICIMA KAZNE DO POLA MILIONA, A PRAVNIM LICIMA DO DVA MILIONA DINARA. PRAVNA LICA U OBAVEZI DA NA ZAHTEV MINISTARSTVA ENERGETIKE IZRAđUJU PROGRAM I ENERGETSKI BILANS


Svako ko zabrani radnicima elektrodistribucije da mu očitaju brojilo za struju, može biti kažnjen novčano iznosom do 50.000 dinara. Sankcije, koje su ranije bile od 5.000 do 15.000 dinara, ozbiljno su pooštrene novim Zakonom o energetici ("Sl. glasnik RS", br. 145/2014), koji će početi da se primenjuje od 1. juna 2016. godine, a prve kazne već su počele da se izriču. Preduzetnici koji "sakriju" merače, mogu da završe sa kaznom do pola miliona dinara, a pravna lica do čak - dva miliona.

Građani i privreda, prema najnovijim podacima EPS, duguju za električnu energiju čak 37 milijardi dinara, što je za čak 17 milijardi dinara više nego pre četiri godine. Dugovi su, ipak, verovatno još veći jer mnogi ne dozvoljavaju ni da im se - očita potrošnja. Zato su distribucije u konstantnom problemu.

- Imamo zakonsku obavezu da do osmog u mesecu izađemo na teren i očitamo brojila i informacije, opet u roku od tri dana dostavimo u centralu - kažu u jednoj od distribucija. - Ipak, u jednom od 20 do 30 slučajeva, ne možemo ni da priđemo. Građani, ali i firme, merače zaključavaju ili celokupne uređaje na divlje premeste tako da mi ni ne možemo da ih vidimo. Često se dešava i da su građani kod kuće, ali radnicima ne daju da priđu domaćinstvu, čak ni da uđu u dvorište.

Radnici distribucije onda moraju da mere potrošnju u pratnji policije. Ukoliko i tada ne postoji mogućnost da se merenje obavi, podnosi se prekršajna prijava. Sudija prekršajnog suda može da izrekne i nižu kaznu, a donji limit je sa 5.000 dinara udvostručen na 10.000. Gornja granica kazne je, u nekim slučajevima, povećana i četiri puta.

Kazne do istog iznosa još prete građanima i privredi i ukoliko ne održavaju unutrašnje električne instalacije, ne dozvole inpsekcijski nadzor ili ne postupe po rešenju inspektora. Firme još imaju i obavezu da na zahtev Ministarstva energetike izrađuju i program i energetski bilans.

Oni koji, pak, svoj priključak postave "na divlje" mogu da završe i u zatvoru. Ovo je sudbina oko 300 građana Srbije do sada. Prvi slučaj da se građanin našao iza rešetaka, jer je krao struju je bio 2011. godine, a on je tada dobio kaznu zatvora od tri meseca.

Svaka distribucija godišnje pošalje 5.000 ovakvih prijava u tužilaštvo, a maksimalna kazna zatvora je od jedne do tri godine.

Izvor: Vebsajt Novosti, M. L. Janković, 12.02.2016.
Redakcija