Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU: MINISTARSTVO ZA DRżAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU SPROVODI NADZOR NAD PRIMENOM ZAKONA I PODZAKONSKIH AKATA


 Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu saopštilo je da sprovodi nadzor nad primenom Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)i upozorilo da će insistirati na striktnoj primeni i kaznenim merama za njegovo nepoštovanje.

Ministarstvo podseća da se Zakonom prvi put propisuje da racionalizacija mora da se sprovodi po principima i kriterijumima koji štite kako efikasnost i funkcionalnost sistema, tako i prava zaposlenih. Poštovanje Zakona znači da svaki rukovodilac snosi odgovornost za to da se reorganizacijom posla podigne produktivnost i na taj način organizacija uklopi u zadati maksimalni broj zaposlenih.

"Opominjemo da se ovog puta neće tolerisati greške iz ranijih pokušaja racionalizacije, čije su posledice više koštale državu, nego što su donele uštede", navodi se u saopštenju.

Ministarstvo je upozorilo da je 8. januara 2016. godine istekao rok da državni organi prema Zakonu, donesu nove pravilnike o organizaciji i sistematizaciji usklađene sa zadatim maksimalnim brojem, a lokalne samouprave posebne Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2015. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015, 114/2015 i 10/2016)na svojim skupštinama i da će insistirati na striktnoj primeni Zakona i kaznenih mera za utvrđene nepravilnosti.

U postupku praćenja primene Zakona uočene su određene nepravilnosti, a reč je o primerima gde se dovodi u pitanje da li su ukinuta radna mesta ključna za funkcionisanje organizacije, kao i rešenja za raskid radnog odnosa bez jasnog obrazloženja o kriterijumima primenjenim za odluku, bez prethodnih analiza stanja, navodi se u saopštenju.

Upravni inspektorat Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave sprovodi nadzor o tome da li su doneti pravilnici i odluke lokalnih samouprava u skladu sa Zakonom i principima na kojima počiva racionalizacija. Nadzor se sprovodi u ministarstvima, posebnim organizacijama, Generalnom sekretarijatu, Autonomnoj pokrajini Vojvodine, opštinskim i gradskim upravama, dok Inspektorat za rad Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja sprovodi nadzor u javnim službama i preduzećima na pokrajinskom i lokalnom nivou.

Vlada Republike Srbije je odlučna da unapredi rad javne uprave, reorganizuje i modernizuje javnu upravu u korist svojih građana i u skladu sa ovim ciljevima, sprovodiće i kontrolisati racionalizaciju na svim nivoima vlasti, ističe se u saopštenju.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 12.02.2016.
Redakcija