Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Za 2.259 sveštenika i verskih službenika država uplaćuje doprinose na minimalnu zaradu


Država je prošle godine za 2.259 sveštenika i verskih službenika u Srbiji uplatila skoro 222 miliona dinara na ime doprinosa za njihovo zdravstveno i penzijsko osiguranje.

Osiguranje se uplaćuje službenicima svih verskih zajednica, kojih u Srbiji ima 17. Najviše osiguranika ima Srpska pravoslavna crkva - 1.746, Islamska zajednica - 275, Rimokatolička crkva - 65.

Kako bi dočekali sigurnu starost, doprinosi sveštenicima se uplaćuju od 2012. godine, preko Ministarstva pravde - Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama, dok su monasi u Srbiji zdravstveno osigurani na osnovu Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 72/2009 - dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - dr. zakon, 93/2014, 96/2015, 106/2015, 113/2017 - dr. zakon i 105/2017 - dr. zakon).

Direktor Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama Mileta Radojević kaže da osim uplate doprinosa država i novčano pomaže sveštenicima u siromašnim krajevima naše zemlje.

"Sveštenicima u siromašnim krajevima, ali i monasima u izolovanim manastirima, koji nemaju prihode, pomažemo sa oko 12.000 dinara mesečno", kaže Radojević.

Sveštenicima i verskim službenicima uplaćuju se doprinosi na minimalnu zaradu, što znači da kada odu u penziju mogu da računaju da će im i penzija biti najniže.

Zbog toga je sveštenicima koji imaju završen fakultet, uz odluku episkopa, omogućeno da sami dodatno uplaćuju doprinose za penzije.

"U Beogradu skoro svi sveštenici koji imaju završen fakultet, na minimalne doprinose koje uplaćuje država, uplaćuju dodatno za PIO, kako bi uvećali osnov za penziju", objašnjava Radojević.

Sveštenici i monasi SPC u dijaspori osigurani su prema zakonima te države, a Radojević kaže da im Srbija pomaže kada se ukaže potreba.

Kao primer naveo je Hrvatsku, gde je zakonski regulisano da država plaća sveštenicima doprinose za zdravstveno, penzijsko i invalidsko osiguranje, a dobijaju čak i mesečne apanaže.

Srbija dodatno pomaže sveštenstvo u siromašnim slavonskim selima i tamo sveštenici dobijaju mesečno pomoć do 200 evra.

Sveštenstvo i monaštvo u Srbiji leči se u zdravstvenim ustanovama naše zemlje, a oni u dijaspori u zdravstvenim ustanovama tih zemalja. Monaštvo na Hilandaru, zahvaljujući Hilandarskom lekarskom društvu, svakodnevno ima na raspolaganju po dva lekara.

Oni ne pomažu samo monasima, već su tu i za radnike koji rade na obnovi manastira, kao i za goste.

Za monahe koji imaju ozbiljan zdravstveni problem, a žele da se leče u našoj zemlji, Radojević kaže da uvek pronađu način da budu zbrinuti u bolnicama u Srbiji.

Izvor: Vebsajt Politika, 13.01.2019.
Naslov: Redakcija