Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RAZMATRA SE STATUS NAMEŠTENIKA, RAD NA ODREĐENO VREME, KAO I OSTALA PITANJA KOJA SE TIČU ZAPOSLENIH U PRAVOSUĐU


11.01.2019. godine, održan je sastanak u Ministarstvu pravde, na kome je razmatran status nameštenika, rad na određeno vreme, kao i ostala pitanja koja se tiču zaposlenih u pravosuđu.

Kada su nameštenici u pitanju, rečeno je da su upućeni upitnici pravosudnim organima, koji će omogućiti izradu novih pravilnika o sistematizaciji radnih mesta, odnosno po tom osnovu prevođenje nameštenika, koji ispunjavaju uslove u državne službenike. Ovo se odnosi na daktilografe i dostavljače jer obavljaju poslove iz delokruga organa. Upitnik bi trebalo da omogući, da se pored izrade novih sistematizacija, planira i fonda za plate državnih službenika, koji će se na ovaj način uvećati.

Što se tiče ostalih nameštenika sve ostaje isto. Kada je sudska straža u pitanju, rečeno je da se zastalo sa formiranjem sudske policije, ali to i dalje stoji kao zadatak u narednom periodu koji treba obaviti.

Jedan od načina poboljšanja materijalnog položaja nameštenika, kao i državnih službenika sa nižim koeficijentima, po rečima Ministarke Kuburović, je preraspodela postojećeg dodatka. Imajući u vidu smanjen priliv taksi, to je za sada jedini način.

Kada je reč o zaposlenima na određeno vreme, njihov status nije moguće rešiti, zbog zabrane zapošljavanja. Jedini način bi bio njihov prijem, na neodređeno vreme je popuna sistematizovanih, a nepopunjenih radnih mesta.

Akt o proceni rizika radnih mesta, je u isključivoj nadležnosti starešina organa, koji su ovlašćeni predstavnici poslodavca, odnosno njegova izrada je u njihovoj nadležnosti.

Na sastanku je bilo reči i o komplikovanoj proceduri za ostvarivanje prava na solidarnu pomoć, imajući u vidu potrebnu dokumentaciju, koju treba pribaviti.

Usvojen je predlog da se u novi kolektivni ugovor, a pregovori o njemu su u toku, unesu jasni kriterijumi koji definišu ovu temu, kako ne bi bio potreban nikakav dodatni akt, a sve u cilju uprošćavanja procedure za ostvarivanje prava na solidarnu pomoć zaposlenih u pravosuđu.

Na primedbu da je nameštenički dodatak za ostvarene rezultate rada za 2019. godinu simboličan, dobijen je odgovor da je prilikom izrade Nacrta budžeta, Ministarstvo pravde uputilo primedbu Ministarstvu finansija, ali da ona sa njihove strane nije uvažena.

Izvor: Vebsajt Sindikat organizacija pravosudnih organa, 13.01.2019.
Naslov: Redakcija