Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRVENSTVA ZAKUPA, KRITERIJUMIMA ZA UTVRĐIVANJE VISINE ZAKUPNINE ZA PRAVO PRVENSTVA ZAKUPA, KAO I DOKUMENTACIJI KOJA SE DOSTAVLJA UZ ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRVENSTVA ZAKUPA: Propisano je da pravo prvenstva zakupa može da ostvari više pravnih lica na teritoriji jedne opštine, a koja nisu u svojstvu povezanih lica, s tim što ukupna površina ostvarena po ovom osnovu ne može biti veća od 30 odsto od ukupne površine poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini predviđene za davanje u zakup u jedinici lokalne samouprave


Vlada Republike Srbije donela je 27. decembra 2016. godine Uredbu o uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava prvenstva zakupa, kriterijumima za utvrđivanje visine zakupnine za pravo prvenstva zakupa, kao i dokumentaciji koja se dostavlja uz zahtev za ostvarivanje prava prvenstva zakupa ("Sl. glasnik RS", br. 105/2016 - dalje: Uredba), čime je prestala da važi Uredba o uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava prvenstva zakupa, kriterijumima za utvrđivanje visine zakupnine za pravo prvenstva zakupa, kao i dokumentaciju koja se dostavlja uz zahtev za ostvarivanje prava prvenstva zakupa ("Sl. glasnik RS", br. 56/2016) iz juna prošle godine.

Kako je Zakon o poljoprivrednom zemljištu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 65/2008 - dr. zakon, 41/2009 i 112/2015) propisao da se 30 odsto poljoprivrednog zemljišta u opština daje u zakup investitorima koji imaju planove za ulaganja u neku vrstu poljoprivredno-prehrambene proizvodnje, trebalo je precizirati pod kojim uslovima se ostvaruje pravo prvenstva zakupa. Ovom Uredom određeno je da pravo prvenstva zakupa može da ostvari više pravnih lica na teritoriji jedna opštine, a koja nisu u svojstvu povezanih lica, s tim što ukupna površina ostvarena po ovom osnovu ne može biti veća od 30 odsto od ukupne površine poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini predviđene za davanje u zakup u jedinici lokalne samouprave.

Opšta merila za ocenu investicionog plana za ulaganja u sektor poljoprivredno-prerađivačke industrije su da se radi o ulaganju u nova osnovna sredstva, a koja se ne odnose na isključivu ratarsku proizvodnju, u iznosu od najmanje tri hiljade evra po hektaru, od čega minimum ulaganja u prerađivačke kapacitete iznosi 500 evra po hektaru odnosno najmanje 500.000 evra ukupna investicije u periodu od tri godine od dana početka ulaganja, s tim što se u prvoj godini mora realizovati najmanje 30 odsto investicije osim u opštinama koje imaju manje od 1.000 hektara poljoprivrednog zemljišta u kojima ukupan iznos investicija ne može biti manje i od 500.000 evra.

Pravo prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na 30 godina ima pravno lice upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom stanju i onaj ko dostavi investicioni plan koji se odnosi na investiciono ulaganje u sektor poljoprivrede, odnosno poljoprivredno-prerađivačke industrije radi započinjanja obavljanja nove poslovne delatnosti, proširenja postojeće delatnosti, diversifikacije postojećeg proizvodnog programa u nove proizvode, koji nisu bili sadržani u postojećem proizvodnom programu ili bitne promene u celokupnom proizvodnom procesu postojeće delatnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje ulaganje.

Ulaganja u sektor poljoprivredno prerađivačke industrije u smislu ovog akta su sva ulaganja koja se odnose na preradu poljoprivrednih proizvoda čiji je rezultat proizvod koji je i sam poljoprivredni proizvod ili novi proizvod, kao i ulaganja u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora koja kao sirovinu koriste glavne i sporedne proizvode poreklom iz poljoprivrede. Ulaganja u sektor poljoprivrede u skladu sa ovim dokumentom jesu i ulaganja u oblasti unapređenja genetskog potencijala u stočarstvu.

Pre nekoliko dana održana je prva sednica Komisije za davanje saglasnosti za investicione planove i izdavanje zemljišta na druži rok. Komisija koju čine ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Branislav Nedimović, ministar privrede Goran Knežević, ministar finansija Dušan Vujović, specijalni savetnik ministra poljoprivrede Dragan Milić i pomoćnik ministra poljoprivrede Nenad Katanić, usvojila je Pravilnik o radu i za sekretara imenovala Marka Majstorovića. Ideja ostvarivanja prava prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta, istakla je Komisija, je jačanje poljoprivredno prerađivačkih kapaciteta i davanje dodatne vrednosti. Da bi se to ostvarilo njive će ići investitorima, a kojima i za koje projekte znaće se već narednih meseci.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, Lj. Malešević, 14.01.2017.
Naslov: Redakcija