Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA 1. SEDNICE USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 16. JANUARA 2014. GODINE


Ustavni sud je na 1. sednici odlučio o 3 predmeta, a u predmetu Už-677/2011 je odložio razmatranje i odlučivanje.

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- utvrdio da sledeće odredbe Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina ("Službeni glasnik RS", broj 72/09) nisu u saglasnosti sa Ustavom:

 - odredba člana 10. tačka 6) u delu koji glasi: "i drugim oblastima od značaja za očuvanje identiteta nacionalne manjine", odredba člana 10. tačka 12) u delu koji glasi: "Ustavnim sudom,", odredba člana 10. tačka 15) u delu koji glasi: "aktom autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave",

 - odredba člana 12. stav 1. tačka 2), u delu koji glasi: "ili za koje je utvrđeno da su od posebnog značaja za nacionalnu manjinu", odredba člana 12. stav 1. tačka 5), odredba člana 12. stav 3. i odredba člana 12. stav 4. u delu koji glasi: "autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave,",

 - odredba člana 15. tačka 7),

 - odredba člana 19. stav 2,

 - odredbe člana 20. tač. 1) do 4),

 - odredbe člana 23,

 - odredbe člana 24,

 - odredba člana 25. stav 1. u delu koji glasi: "Narodnoj skupštini, Vladi i drugim" i odredba člana 25. stav 3, dok se u preostalom delu odredbe člana 25. imaju primenjivati pod uslovima i ograničenjima datim u delu VI tačka 16. obrazloženja ove Odluke,

 - odredbe člana 26. st. 2. do 4, i

 - odredba člana 27. stav 1. u delu koji glasi: "državnim organima,", dok se u preostalom delu ova odredba ima tumačiti i primenjivati pod uslovima i ograničenjima datim u delu VI tačka 18. obrazloženja ove Odluke.

 Sud je odbio zahtev za utvrđivanje neustavnosti sledećih odredaba navedenog Zakona:

 - odredba člana 2. stav 2, pod uslovima i ograničenjima datim u delu VI tačka 2. obrazloženja ove Odluke,

 - odredbe člana 10. tač. 10), 11) i 13), pod uslovima i ograničenjima datim u delu VI tač. 4. i 5. obrazloženja ove Odluke,

 - odredba člana 11. stav 3, pod uslovima i ograničenjima datim u delu VI tačka 7. obrazloženja ove Odluke,

 - odredba člana 13. tačka 3), pod uslovima i ograničenjima datim u delu VI tačka 9. obrazloženja ove Odluke,

 - odredbe člana 14. (predmet IUz-882/2010)

II U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už- 3405/2010 i Už-7016/2013

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 16.1.2014.