Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NOVIM NACRTOM ZAKONA O RADU PREDVIĐENO UKIDANJE ODREDBE PREMA KOJOJ DVA SINDIKATA I UDRUŽENJE POSLODAVACA IMAJU PRAVO DA ODLUČUJU O REPREZENTATIVNOSTI OSTALIH SINDIKATA


Stvarni razlog reakcije sindikalnih lidera, jeste, čini se, ukidanje odredbe prema kojoj dva sindikata i udruženje poslodavaca imaju pravo da odlučuju o reprezentativnosti ostalih sindikata.

Prema dosadašnjim propisima, dva sindikata (Savez samostalnih sindikata Srbije, i Ujedinjeni granski sindikat „Nezavisnost“ i Udruženje poslodavaca Srbije, imaju pravo veta na sve odluke o reprezentativnosti drugih sindikata i udruženja.

U Srbiji danas postoji više od 24.000 registrovanih sindikata, a broj njihovih predstavnika niko i ne zna. Ranka Savić, predsednik Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Srbije, naglašava da će po novom zakonu reprezentativnost udruženja utvrđivati nezavisna komisija, a konačnu reč davaće ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike.

ČLANSTVOM u Socijalno-ekonomskom savetu i nadzornim odborima sindikalci i poslodavci inkasiraju mesečno po pedesetak hiljada dinara. Ukoliko sindikat nije priznat na nacionalnom nivou, on ne može da učestvuje ni u radu međunarodnih organizacija i projekata, što je dodatni minus za sindikalne lidere. ASNS je predložio ministru Saši Raduloviću da se u novi Zakon o radu unese odredba po kojoj bi cenzus za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata bio 50.000 članova, a stolica u SES i nadzornim odborima ne bi podrazumevala novčanu naknadu.

Izvor: Izvod iz vesti ...www.vecernjenovosti.rs, J. Ž. Skenderija