Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Propisi


 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA DECEMBAR 2013. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2014)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 16. JANUARA 2014. GODINE - "Monus" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 3/2014)
 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA ŽELEZNIČKE PRUGE STALAĆ - ĐUNIS ("Sl. glasnik RS", br. 3/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE I STOPE I NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI NIŠ U 2014. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 3/2014)
 • PRAVILNIK O IZNOSU ČLANARINA ZA ČLANOVE KOMORE OVLAŠĆENIH REVIZORA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2014)
 • PRAVILNIK O IZNOSU NADOKNADA KOMORE OVLAŠĆENIH REVIZORA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2014)
 • PRAVILNIK O IZNOSU POSEBNOG ČLANSKOG DOPRINOSA ZA ČLANOVE KOMORE OVLAŠĆENIH REVIZORA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2014)
 • PRAVILNIK O OBRASCIMA ZAHTEVA ZA IZDAVANJE POJEDINAČNE DOZVOLE ZA KORIŠĆENJE RADIO-FREKVENCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2011 i 2/2014)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE, DRUGA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE ("Sl. glasnik RS", br. 114/2006, 5/2007 - ispr., 119/2008, 2/2010, 101/2012, 118/2012 i 3/2014)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PLANA IZDAVANJA PRIGODNIH POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA I MOTIVA REDOVNIH IZDANJA POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2013 i 3/2014)
 • PRAVILNIK O VISINI TAKSE ZA IZDAVANJE LICENCE ZA PREVOZ U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2014)
 • PRAVILNIK O VISINI TAKSE ZA IZDAVANJE LICENCE ZA UPRAVLJANJE ŽELEZNIČKOM INFRASTRUKTUROM ("Sl. glasnik RS", br. 3/2014)
 • STATUT KOMORE OVLAŠĆENIH REVIZORA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2014)
 • UREDBA O KRITERIJUMIMA I POSTUPKU DODELE SREDSTAVA ZA UČEŠĆE U FINANSIRANJU PROGRAMA RADA UDRUŽENJA GRAĐANA KOJI SE ZASNIVAJU NA AKTIVNOSTIMA OD ZNAČAJA ZA ODBRANU ("Sl. glasnik RS", br. 100/2008 i 3/2014)
 • UREDBA O PROIZVODIMA KOJI POSLE UPOTREBE POSTAJU POSEBNI TOKOVI OTPADA, OBRASCU DNEVNE EVIDENCIJE O KOLIČINI I VRSTI PROIZVEDENIH I UVEZENIH PROIZVODA I GODIŠNJEG IZVEŠTAJA, NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA, OBVEZNICIMA PLAĆANJA NAKNADE, KRITERIJUMIMA ZA OBRAČUN, VISINU I NAČIN OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2010, 86/2011, 15/2012 i 3/2014)
 • UREDBA O VISINI POSEBNE NAKNADE ZA PODSTICAJ U 2014. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 3/2014)
Izvor: Paragraf Lex