Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

TEMATSKA OTVORENA VRATA U LESKOVCU - KAKO OBEZBEDITI EFIKASNOST I PRAVIČNOST U IZVRŠNOM POSTUPKU?, 25. DECEMBRA 2019. GODINE


U saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom i Osnovnim sudom u Leskovcu, od juna 2019. godine, redovno se, tri puta godišnje, održavaju Tematska otvorena vrata. Ona predstavljaju otvoreni forum za diskusiju sa građanima o načinu rada njihovog suda. Na taj način građani će imati priliku da upoznaju sud iz drugačije perspektive i kroz dijalog sa predstavnicima pravosuđa reše brojne dileme koje imaju kao realni ili potencijalni učesnici u sudskom postupku.

Tematska otvorena vrata u Leskovcu - Kako obezbediti efikasnost i pravičnost u izvršnom postupku? biće održana u sredu 25. decembra 2019. godine, od 15.00 - 16.30 h, u Osnovnom sudu u Leskovcu, Koste Stamenkovića 16, sudnica br 111/112.

Učesnici:

  • Nova uloga sudova u izvršnom postupku – glavni izazovi - Jelena Stanković, Sudija Osnovnog suda u Leskovcu
  • Šta građanima donose izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju – dosadašnja iskustva javnih izvršitelja - Javni izvršitelj
  • Uloga organizacija civilnog društva u ostvarivanju efikasnosti i pravičnosti u postupku pred sudom - Centar za evropske politike
  • Dostupnost informacija građanima o izvršnom postupku - USAID Projekat vladavine prava.

Moderator: Goran Mitrović, Direktor udruženja Narodni parlament.

Prijave su otvorene utorka, 24. decembra do 17 h, na e-mail prijava@yucom.org.rs ili telefonom na broj 018/3069755.

Izvor: Vebsajt Otvorena vrata pravosuđa, Marina Barbir - Sutkinja Prvog osnovnog suda u Beogradu, 06.12.2019.
Naslov: Redakcija