Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

VLADA RS: Donete uredbe o kriterijumima održivosti biogoriva, o utvrđivanju državnog programa obnove infrastrukture, o internom tržištu rada državnih organa i o utvrđivanju plana zvanične statistike za 2020. godinu


Vlada Republike Srbije usvojila je Akcioni plan za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom u Republici Srbiji 2017-2020 za 2019. godinu, Odluku o obrazovanju radne grupe za koordinaciju i utvrđivanje mera za podsticaj domaće građevinske industrije i više uredbi.

Strategija integrisanog upravljanja granicom u Republici Srbiji 2017-2020 definiše strateške i ciljeve granične policije, carine, granične veterinarske i fitosantirane inspekcije, kao i deo ciljeva u vezi sa migracijama, vizama i azilom.

Na osnovu Okvirnog nacionalnog plana, nadležni državni organi na godišnjem nivou izrađuju i akcioni plan, koji se revidira i dopunjava na godišnjem nivou, kako bi se osiguralo potpuno i efikasno sprovođenje ciljeva zacrtanih u Strategiji integrisanog upravljanja granicom u Republici Srbiji 2017-2020.

Na sednici je usvojena i Odluka o obrazovanju radne grupe za koordinaciju i utvrđivanje mera za podsticaj domaće građevinske industrije, koju će činiti predstavnici Ministarstva građevinarstva, Privredne komore Srbije, Ministarstva privrede, Udruženja banaka Srbije, građevinskih i putarskih kompanija.

Zadatak radne grupe je da napravi akcioni plan s merama koje bi kompanijama iz Srbije olakšale dobijanje poslova.

To podrazumeva da će se raditi, između ostalog, na programu subvencija za opremu za građevinske i putarske kompanije i na lakšem dobijanju garancija koje im trenutno otežavaju slabiji rezultati postignuti u periodu kada su bili finansijski uništeni, pa zbog toga nisu u mogućnosti da dobiju garancije i budu glavni izvođači.

Na sednici je usvojeno više uredbi - Uredba o kriterijumima održivosti biogoriva čiji je cilj da se kriterijumi iz evropskog prenesu u domaće zakonodavstvo i uspostavi sistem njihove verifikacije.

Na taj način biogoriva, koja se proizvedu u Srbiji ili nabave iz izvoza, moći će da se računaju za potrebe dostizanja nacionalnog cilja Srbije u sektoru saobraćaja.

Vlada je usvojila Uredbu o utvrđivanju državnog programa obnove infrastrukture, koja je u nadležnosti jedinice lokalne samouprave, oštećene ili porušene usled dejstva poplava i grada u junu 2019. godine.

Ovom uredbom utvrđuje se Državni program obnove komunalne infrastrukture, mostova, puteva drugog reda i sanacije klizišta na pojedinim putnim pravcima, mere koje treba preduzeti, redosled sprovođenja, rokove za sprovođenje i organe državne uprave nadležne za koordinaciju ovih aktivnosti, a za ove namene izdvojeno je 1.200.000.000 dinara.

Usvojena je i Uredba o internom tržištu rada državnih organa kojom će se utvrditi pojam i sadržina Evidencije internog tržišta rada, način vođenja i obezbeđivanje podataka potrebnih za upis u evidenciju.

Primenom ovog propisa uskladiće se ponuda i tražnja za odgovarajućim profilom državnih službenika unutar državnih organa, povećaće se interna transparentnost slobodnih radnih mesta i mobilnost zaposlenih u okviru državnih institucija.

Evidencija internog tržišta sadržaće precizne podatke o slobodnim radnim mestima i kadrovskim potrebama državnog organa, podatke o zaposlenima koji žele trajni ili privremeni premeštaj na drugo radno mesto i podatke o neraspoređenim državnim službenicima, uz obavezu da svi podaci budu dostupni i javni.

Vlada je usvojila i Uredbu o utvrđivanju plana zvanične statistike za 2020. godinu.

Izvor: Vebsajt Vlade, 12.12.2019.
Naslov: Redakcija