Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU: Od 1. januara 2020. godine obaveza notara će biti da posle postupka prometa nepokretnosti ili nasleđivanja, podatke i isprave bitne za utvrđivanje poreza pošalje republičkoj Poreskoj upravi, lokalnim poreskim administracijama i samom katastru


Od 1. januara stranke poresku prijavu o prometu nepokretnosti i nasleđivanju sprovedenom kod javnog beležnika neće podnositi samostalno i lično poreskim organima nego će to automatski raditi notari, čime će se godišnje uštedeti oko 6,5 miliona evra.

Direktorka za regulatornu reformu NALED Jelena Bojović rekla je da postoji 120.000 kupovina, prodaja ili nasleđivanja nepokretnosti tokom godine koje se reflektuju na oko pola miliona ljudi u Srbiji.

"Za građane i za privredu ova promena znači da ne moraju da obilaze šaltere Poreske uprave i lokalnih poreskih administracija, a godišnje je ukupna ušteda za građane i privredu preko 6,5 miliona evra", kaže ona.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019) uvedene su promene za poreske prijave kod poreza na nasleđe i poklon, kao i pri prenosu apsolutnih prava.

Reforma je počela 2018. godine, kada je uveden postupak predaje informacija od javnog beležnika automatski ka katastru, podseća Bojović.

"Reforma poreskih prijava je kompleksna jer u njoj učestvuju ministarstva pravde, finansija, građevine, katastar i poreska uprava, lokalne poreske administracije, i kancelarija za IT upravu, i dobro je da će rezultati već od 1. januara biti vidljivi", kaže ona.

Kako ističe, značajno je bilo koordinisati napore da do promene dođe što se postiglo "zahvaljujući podršci Britanske vlade".

"Do 1. januara biće pušteni svi softveri, a ima ih četiri, koji su morali da se promene, unaprede i međusobno ukrste, da bi ceo sistem profunkcionisao", objašnjava Bojović.

U 2020. godini obaveza notara će biti da posle postupka prometa nepokretnosti ili nasleđivanja, podatke i isprave bitne za utvrđivanje poreza pošalje republičkoj Poreskoj upravi, lokalnim poreskim administracijama i samom katastru.

Izvor: Vebsajt RTV, 11.12.2019.
Naslov: Redakcija