Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O REHABILITACIJI: Pravo na podnošenje zahteva za rehabilitaciju prestaje protekom pet godina od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno 15. decembra 2016. godine


Prema Zakonu o rehabilitaciji ("Sl. glasnik RS", br. 92/2011) rok za podnošenje zahteva za rehabilitaciju istekao je 15. decembra 2016. godine, a od 2006. godine, kada je donet prvi Zakon o rehabilitaciji ("Sl. glasnik RS", br. 33/2006) koji je regulisao sudsko vraćanje časti i ugleda, prema okvirnim podacima Ministarstva pravde, rehabilitovano je oko 6.000 ljudi širom Srbije.

U Ministarstvu kažu da ovi podaci nisu konačni, budući da mnogi postupci još traju, kao i da im nisu svi sudovi dostavili podatke, iako je trebalo.

Najviše ljudi rehabilitovano je pred Višim sudom u Beogradu. Kako navode u ovom sudu, do početka 2010. godine pred tadašnjim Okružnim sudom u radu su bila ukupno 823 predmeta, od čega 353 usvojena zahteva. Od tada do sada u radu je 2.448 predmeta, od čega je 1.530 usvojenih. U ovom trenutku pred Višim sudom ima ukupno 708 nerešenih zahteva za rehabilitaciju.

Pored ostalih zakonom zagarantovanih prava, kao što je pravo na povraćaj imovine, rehabilitovani imaju pravo i na rehabilitaciono obeštećenje.

Kada je u pitanju 2016. godina, Ministarstvo pravde isplatilo je 47.051.085 dinara odštete za 244 podnosioca zahteva. Od 2014. godine, od kada se vodi evidencija, ukupno je na ime rehabilitacionog obeštećenja isplaćeno 141.308.361 dinar za 672 ljudi. Najviše je pojedinačno isplaćeno 2.263.500 dinara.

ZAKON O REHABILITACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 92/2011)

Rok za podnošenje zahteva

Član 9

Pravo na podnošenje zahteva za rehabilitaciju zbog povrede prava iz člana 1. stav 1. ovog zakona prestaje protekom pet godina od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Izvor: Vebsajt Novosti, V. Crnjanski Spasojević, 15.12. 2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija