Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VELIKA MATURA NAJVEROVATNIJE OD 2019. GODINE: OPšTA, STRUčNA I UMETNIčKA MATURA, U ZAVISNOSNTI OD SREDNJE šKOLE KANDIDATA


Pravna baza Paragraf Lex

 Velika matura, ispit koji treba da zameni prijemne ispite za upis na fakultete, u Srbiji će biti uvedena najverovatnije 2019. godine, odnosno biće pomeranja i prvi put će je polagati generacija koja srednju školu upiše 2015/16. godine, najavljeno je na skupu "Informativni dan o maturi".

Ukoliko do 1. septembra 2015. bude završen koncept velike mature, za čiju izradu je sredstva dala EU, polagaće se u maju 2019. rekla je na skupu pomoćnica ministra posvete Zorana Lužanin. Na konceptu rade zavodi, biće još predmet rasprave i na sednici Nacionalnog prosvetnog saveta, a po dosadašnjim predlozima biće opšta, stručna i umetnička matura, u zavisnosnti od srednje škole kandidata.

"Po svemu sudeći biće pomeranja u uvođenju velike mature zato što generacija koja upisuje prvu godinu srednje škole mora biti upoznata sa celim konceptom velike mature", rekla je Lužanin ukazujući na istraživanje rađeno među srednjoškolcima koje je pokazalo da oko 7.500 učcenika četvrtog razreda, koliko je učestvovalo u anketi, želi da fakultet upisuje kao što su upisivali srednju školu, preko liste želja, uz manje stresa i sigurniji upis onoga što žele.

Pri tome je dva i po puta više njih reklo "da" velikoj maturi od onih koji su se negativno izjasnili, rekla je Lužanin.

Inače, prema planu koji je ranije bio na Nacionalnom prosvetnom savetu, koncept za gimnazije (opšta matura) podrazumeva da srednjoškolci na kraju cetvrte godine polažu obavezni i opcioni deo. U obaveznom delu su srpski, matematika, prvi strani jezik koji je ucenik ucio i izborni predmet, a u opcionom su dodatni predmeti koji su potrebni za upis na odredeni fakultet ili visoku školu.

I velika matura za srednje strucne škole imala bi obavezni deo (strucno-teorijski ispit, prakticni ispit, srpski jezik i izborni predmet) i opcioni (dodatni predmeti potrebni za upis na odredeni fakultet ili visoku školu).

Matura za umetnicke škole sastojal bi se od teorijskog i prakticnog ispita, srpskog jezika, prvog stranog jezika i dodatnih predmeta potrebnih za upis na odredeni fakultet ili visoku školu.

Velika matura kod nas nailazi na otpor pojedinih fakulteta jer ne žele da ostanu bez prijemnih, koji za njih predstavljaju solidan izvor prihoda.

Izvor: Tanjug, 15.12.2014.