Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O TARIFI O NAGRADAMA I NAKNADAMA TROŠKOVA ZA RAD IZVRŠITELJA: ZAšTITNIK GRAđANA: POTREBNO USTANOVITI PRAVO NA EFIKASNO PRAVNO SREDSTVO PROTIV ZAKLJUčKA KOJIM IZVRšITELJ ODLUčUJE O PREDLOGU ZA IZVRšENJE NA OSNOVU VERODOSTOJNE ISPRAVE I USPOSTAVITI EFIKASAN MEHANIZAM DOSTAVLJANJA IZVRšNOM DUżNIKU


U Mišljenju koje je zaštitnik građana Saša Janković uputio Ministarstvu pravde i Komori izvršitelja navodi se da način na koji su uređene Pravilnikom o tarifi o nagradama i naknadama troškova za rad izvršitelja ("Sl. glasnik RS", br. 50/2012), čini da nagrade i naknade u nekim okolnostima višestruko premašuju osnovni dug, čime se, kako je istakao, izigrava njihova propisana svrha i pretvaraju se u neformalnu kaznu, ugrožavajući egzistenciju građana lošeg materijalnog stanja.

Zakon o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 99/2011 - dr. zakon, 109/2013 - odluka US i 55/2014) i Pravilnik o tarifi nedovoljno uređuju postupak izvršenja i naplate nagrada i naknada, na štetu ravnoteže između javnog i privatnog interesa (u korist privatnog), smatra Zaštitnik građana.

On je ukazao da ti propisi ne sprečavaju da se postupak izvršenja optereti gomilanjem nepotrebnih i teško proverljivih troškova, pa nesavesni izvršitelji mogu da se, vršeći ovlašćenja koja su im poverena u javnom interesu, pretežno rukovode ličnim finansijskim interesom, na štetu javnog interesa koji zahteva što efikasnije izvršenje uz što manje troškove.

Zaštitnik smatra da je radi potpunije i ravnopravnije zaštite prava izvršnih dužnika, kao i u javnom interesu (pravna sigurnost), potrebno ustanoviti pravo na efikasno pravno sredstvo protiv zaključka kojim izvršitelj odlučuje o predlogu za izvršenje na osnovu verodostojne isprave, budući da ono postoji čak i protiv rešenja kojim sud odlučuje o predlogu za izvršenje na osnovu verodostojne isprave. Takođe, treba uspostaviti i efikasan mehanizam dostavljanja izvršnom dužniku koji će osigurati kako efikasnost u postupanju izvršitelja i sprovođenja izvršenja s jedne strane, tako i punu pravnu sigurnost za izvršnog dužnika s druge strane.

Raspodelu predmeta koje izvršni poverioci iz javnog sektora podnose na osnovu verodostojnih isprava radi ostvarivanja novčanih potraživanja po osnovu komunalnih i sličnih usluga treba, umesto samoregulacijom, urediti imperativnim propisima koji će sadržati jasne i unapred poznate kriterijume, stav je zaštitnika građana.

To je potrebno radi prevencije korupcije, jednakog položaja (ravnopravnosti) izvršitelja i zaštite javnog interesa, naglasio je Jaković, koji smatra da je potrebno ojačati i mehanizme kontrole rada i odgovornosti izvršitelja radi obezbeđivanja zakonitosti i pravilnosti njihovog rada, a u interesu zaštite profesije i javnog interesa.

Izvor: Tanjug, 15.12.2014.