Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU: Potrebno ojačati kompetencije službenika, pojačati njihova znanja, veštine i motivisanost


Fokus Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave je na primeni informacionog sistema za punu implementaciju Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016) u čitavoj Srbiji, takozvanog eZUP-a, izjavio je ministar, Branko Ružić.

Ružić je na konferenciji "Digitalizacija Srbije – budućnost elektronske uprave i elektronskog bankarstva" istakao da će to zakonsko rešenje doneti uštedu građanima za više od šest miliona radnih sati provedenih na šalterima, ali i u novcu – u vrednosti od 245 miliona dinara godišnje.

On je podvukao da je digitalizacija jedan od prioriteta Vlade jer efikasnost i ekonomičnost koju ona donosi omogućava da se stvori uslužna javna uprava okrenuta ka potrebama građana i privrede.

U narednom periodu, kako je rekao, predstoji unapređenje sistema službenih evidencija kroz uspostavljanje metaregistra i osnovnih registara (centralni registar stanovništva, katastar nepokretnosti, registar prostornih jedinica i adresa), proširenje okvira za korišćenje elektronskog dokumenta i elektronskog potpisa, elektronskog arhiviranja i čuvanja poslovne dokumentacije.

Omogućili smo da se koristi kvalifikovani elektronski potpis u transakcijama i elektronskoj komunikaciji, kao i elektronski pečat, a Ministarstvo je pripremilo i Nacrt zakona o elektronskoj upravi, koji će u radu uprave izjednačiti elektronski dokument sa papirnim, naveo je Ružić.

Prema njegovim rečima, Zakonom o opštem upravnom postupku od 1. juna je u potpunost promenjen postojeći sistem u kojem su građani morali da troše vreme i novac obilazeći institucije radi dobijanja izvoda i potvrda.

Sada je, kako je objasnio, svaki službenik u državnoj upravi u obavezi da potrebne podatke, sadržane u službenim evidencijama, razmenjuje s drugim državnim organima.

S druge strane, svesni smo da je potrebno ojačati kompetencije službenika, pojačati njihova znanja, veštine i motivisanost jer će oni sve ove promene i realizovati, podvukao je ministar.

Izvor: Vebsajt Vlade, 14.11.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija