Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI: Novina predloženog zakona je vođenje evidencije nasilnika i onih protiv kojih je bilo prijava za nasilje u porodici. Predstavnici Autonomnog ženskog centra predložili su da se evidencija nasilnika u porodici trajno čuva, a ne da se podaci brišu posle pet godina, da se predložena zakonska rešenja moraju precizirati kako bi bila primenjiva u praksi, te da je potrebno predvideti disciplinsku odgovornost predstavnika državnih organa koji ne postupaju po zakonu


Nasilniku koji prekrši hitnu meru udaljavanja iz porodice i zabranu prilaska žrtvi u roku od 48 sati može se izreći zatvorska kazna od 60 dana, predviđeno je Predlogom zakona o sprečavanju nasilja u porodici, koji se razmatra u okviru Četvrte sednice Narodne skupštine Republike Srbije.

Navodeći da je potrebna hitna reakcija države u slučaju nasilja u porodici, državni sekretar u Ministarstvu pravde Radomir Ilić rekao je na sednici skupštinskog Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova da je predviđeno da državni organi, pre svega policija, proceni rizik i na osnovu toga nasilniku izrekne meru udaljavanja iz porodice na 48 sati i zabranu pristupa.

Postoji mogućnost produžetka trajanja hitne mere.

Novina predloženog zakona je vođenje evidencije nasilnika i onih protiv kojih je bilo prijava za nasilje u porodici.

Novi zakon treba da omogući bolju koordinaciju državnih organa i razmenu informacija, a predviđa obuku državnih organa za postupanje u predmetima nasilja u porodici.

Predstavnici Autonomnog ženskog centra predložili su da se evidencija nasilnika u porodici trajno čuva, a ne da se podaci brišu posle pet godina, da se predložena zakonska rešenja moraju precizirati kako bi bila primenjiva u praksi, te da je potrebno predvideti disciplinsku odgovornost predstavnika državnih organa koji ne postupaju po zakonu.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 14.11.2016.
Naslov: Redakcija