Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA: Predlog zakona predviđa preciziranje postojećih i uvođenje novih krivičnih dela protiv privrede, uvođenje novih krivičnih dela koja se tiču borbe protiv porodičnog nasilja i pooštravanja sankcija za krivična dela protiv polnih sloboda. Nova krivična dela biće proganjanje, polno uznemiravanje i sankcionisanje prinudnih brakova, dok se povećava minimalna kazna za silovanje i za obljubu nad nemoćnim licem


Pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srbije nalazi se Predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, koji predviđa pooštravanje pojedinih krivičnih dela, ali i uvođenje nekih novih.

Sakaćenje ženskog polnog organa

Sakaćenje ženskog polnog organa, proganjanje, polno uznemiravanje i prinudni brak su Predlogom zakona prepoznati kao posebne kategorije, što do sada nije bio slučaj.

Ko osakati spoljne delove ženskog polnog organa, kazniće se zatvorom od jedne do osam godina. Pod ovo novo krivično delo obuhvaćena je i stavka da ko navede ženu da se podvrgne sakaćenju svog polnog organa ili joj u tome pomogne kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

Kazna zatvorom od dve do 10 godina predviđena je ukoliko usled nastalih povreda žena premine.

Proganjanje, polno uznemiravanje i prinudni brak

Krivično delo "proganjanje" koje se može izvršiti na različite načine, pa između ostalog i putem društvenih mreža, biće kažnjivo sa do tri godine zatvora, a ako dođe do najtežih posledica kazna, uz novčanu, može da bude i do 10 godina.

Pod progonjenjem se smatra da pojedinac koji je dao sebi slobodu da bilo nepoznatu ili poznatu osobu uhodi, šalje joj pisma ili poruke različitog karaktera i slično.

Krivično delo polno uznemiravanje ubuduće će biti kažnjivo kada poslodavac pozove zaposlenog ili zaposlenu i da prema njemu se ponaša lascivno, bilo verbalno bilo neverbalno. To neće moći da se radi ni na javnom mestu, kao što su kafići i slično.

Za krivično delo polno uznemiravanje predviđena je novčana kazna, ili zatvor do šest meseci, dok za prinudni brak, predviđa kaznu zatvora do tri godine. Ukoliko tu osobu odvede u inostranstvo kazna je i do dve godine zatvora.

Pooštravaju se kazne za silovanja

Zakonske kazne biće pooštrene za silovanje i obljubu nad nemoćnim licem, za šta se predviđa minimalna kazna od pet godina zatvora, dok maksimum ostaje 12 godina zatvora.

Kako je navedeno u Predlogu zakona, ko navede dete da prisustvuje silovanju, obljubi ili sličnom činu ili drugoj polnoj radnji, kazniće se zatvorom od jedne do osam godina zatvora, dok u slučaju da je ovo delo izvršeno uz upotrebu sile i pretnje kazna je od dve do 10 godina.

Zakonom će se predlagati i posebni minimum kod silovanja i obljube sa detetom, uz zabranu ublažavanja kazne, koja bi bila pet godina, čime bi se krivično zakonodavstvo Srbije svrstalo među najstrože u Evropi.

Krivični zakonik ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014) neće se menjati radikalno, ali je velika novost uvođenje nekoliko dela protiv polne slobode, navodi profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Milan Škulić.

Profesor smatra važnim to što se nova krivična dela uvode u oblast privrede, kao i to što se neka dela značajno redefinišu.

Navodi da je bilo dosta reči o ukidanju krivičnog dela zloupotrebe položaja odgovornog lica, te da ono, uz manje korekcije, ostaje u sadašnjem obliku.

"Nešto se menja poreska utaja, uvode se i neka nova dela koja se svode na zloupotrebu poverenja u privrednoj delatnosti, ali te promene nisu preterano radikalne, takve su da u suštini pokušavaju da naš KZ u tom delu usklade sa modernim tendencijama i otklone probleme nastale u praksi, nasleđene iz vremena socijalizma", navodi profesor.

Velika je novost, tvrdi profesor, nekoliko novih dela protiv polne slobode, što je, smatra, izazvalo interesovanje u javnosti.

"Tu je najvažnija stvar da se ta dela uvode i redefinišu po pravilima takozvane Istanbulske konvencije, koja zahteva tu vrstu inkriminacija, gde je za javnost najinteresantnije silovanje bez prinude", kaže Škulić.

Prema njegovim rečima, uvodi se oblik silovanja gde nije potrebno da je upotrebljena sila, bilo kvalifikovana pretnja, već je dovoljno da žrtva dela nije pristala na obljubu ili sa obljubom izjednačeni čin.

Kaže da je to moderna definicija tog oblika silovanja, s tim što smatra da se već sada vidi da će biti problema kasnije sa dokazivanjem tog dela.

"Biće problematično da se dokaže da je došlo do obljube ili obljube izjednačenog čina, protivno volji osobe, a da nije bilo nikakvog oblika sile ili prećenja žrtvi", rekao je profesor.

Kako je dodao, druga novost je u vezi sa delom proganjanja, koje nije delo čisto polne slobode, ali se s tim povezuje i u vezi je sa nečim što čoveka veoma uznemirava, poput upornog slanja sms poruka, zvanja telefonom, maltretiranja i zlostavljanja...

"To bi u nekom ozbiljnijem obliku bilo ugrožavanje sigurnosti, što i sada postoji kao posebno delo, ali ako bi bilo neko proganjanje koje nije predviđeno tim delom, to je ovo", rekao je profesor koji smatra da će u praksi biti problema i sa tim delom.

Bitno je, kaže, kada se delo bude formulisalo definitivno, da se vodi računa o subjektivnom odnosu učinioca prema delu.

"Javnost se brine za dokazivanje tog dela. To nije materija krivično-materijalnog prava. U praksi će biti veoma važno da se dokaže namera da se neko polno uznemirava na takav način. Masni vic ne bi trebalo da bude takva radnja, ali bi i mogla ako je njegova tendencija da se neko baš na takav način uznemirava", precizira profesor.

Prema njegovim rečima, i polno sakaćenje ušlo je u naš zakonik na osnovu Istanbulske konvencije i to je vezano za drugi region sveta, pojedine afričke države.

"Kako to kod nas nikad ranije nije postojalo niti verujem da će postojati, to je više formalno uvedeno kao krivično delo, jer je to formalna obaveza u vezi sa Istanbulskom konvencijom", rekao je profesor.

Izvor: Vebsajt Blic i Tanjug, 14.11.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija