Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: Poverenik ocenjuje da je potrebno organizovati i kontinuirano sprovoditi analizu usklađenosti mera i aktivnosti koje preduzimaju organi bezbednosti, policija i tužilaštvo, sa ustavnim i zakonskim garancijama prava na zaštitu podataka o ličnosti


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ocenjuje da je potrebno na relevantnom, državnom nivou organizovati i kontinuirano sprovoditi analizu usklađenosti mera i aktivnosti koje preduzimaju organi bezbednosti, policija i tužilaštvo, sa ustavnim i zakonskim garancijama prava na zaštitu podataka o ličnosti.

Uz puno, maksimalno uvažavanje potrebe, značaja i uloge aktivnosti organa bezbednosti, policije i tužilaštva u suzbijanju kriminaliteta, borbi protiv terorizma i zaštiti života i imovine građana, mora biti nesporno da se te aktivnosti mogu i moraju odvijati isključivo uz uvažavanje ustavnih i zakonskih garancija prava građana.

S tim u vezi, a s obzirom da mu se u praksi posebno u poslednje vreme, sve češće obraćaju građani, NVO i novinari, koji ukazuju na događaje koji dovode u pitanje poštovanje ustavnih i zakonskih garancija prava na zaštitu podataka o ličnosti, Poverenik podseća i upozorava da su u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012), a i nizom drugih zakona i nedopuštene obrade ličnih podataka kao što su:

- obrada ličnih podataka veoma velikog broja ljudi, onda kada je svrha obrade nejasna ili kada je po obimu u očiglednoj nesrazmeri sa pretpostavljenom svrhom;

- obrada ličnih podataka o elektronskoj komunikaciji građana bez zakonom predviđene dozvole suda;

- fotografisanje odnosno snimanje građana od strane pripadnika bezbednosnih struktura kada nije predviđeno zakonima o policiji, službama bezbednosti ili ZKP;

- uzimanje uzoraka DNK ili drugih biometrijskih podataka od građana pod okolnostima kad takva mogućnost nije predviđena zakonom;

- obrada naročito osetljivih npr. medicinskih podataka protivno izričitim odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i Zakona o pravima pacijenata ("Sl. glasnik RS", br. 45/2013).

Poverenik će radi iniciranja analize otvorenih pitanja i uspostavljanja prakse koja treba da obezbedi dosledno poštovanje ustavnih i zakonskih garancija prava građana, uputiti odgovarajuća pisma republičkom tužiocu, ministru unutrašnjih poslova i direktorima BIA, VBA i policije.

Izvor: Vebsajt Poverenika, 14.11.2016.
Naslov: Redakcija