Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE: Modeli pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskoj i opštinskoj upravi, stručnim službama i posebnim organizacijama


Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) pripremila je modele pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskoj i opštinskoj upravi, stručnim službama i posebnim organizacijama,kao deo primene Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/2016).

Prilikom pripreme Modela pravilnika SKGO je obavila konsultacije sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave - Sektor za lokalnu samoupravu. SKGO je izradila ove modele uz podršku projekta "Institucionalna podrška SKGO - druga faza", koji sprovodi SKGO, a finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju.

Pripremljena su dva modela pravilnika, jedan za potrebe gradova i drugi za potrebe opština.

Predloženi dokumenti su samo modeli čija je svrha da budu od pomoći gradovima i opštinama u izradi njihovih internih akata, u skladu sa njihovim konkretnim potrebama i važećim pravnim okvirom i poslovima koji se obavljaju u lokalnoj samoupravi.

Model Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskoj upravi, stručnim službama i posebnim organizacijama - preuzmi

 Model Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u opštinskoj upravi, stručnim službama i posebnim organizacijama - preuzmi.

Izvor: Vebsajt SKGO, 14.11.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija