Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O USLUGAMA: USKLAđIVANJE SA EVROPSKIM PROPISIMA I OSTVARIVANJE SLOBODE KRETANJA USLUGA, TO JEST POSLOVNOG NASTANJIVANJA I PREKOGRANIčNOG BAVLJENJA USLUżNIM DELATNOSTIMA. USPOSTAVLJANJE JEDINSTVENE ELEKTRONSKE KONTAKTNE TAčKE (JEKT), PUTEM KOJEG SVA ZAINTERESOVANA LICA MOGU BESPLATNO DA SE OBAVESTE O USLOVIMA I POSTUPCIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POSLOVNO NASTANJIVANJE, ODNOSNO ZA DOBIJANJE SAGLASNOSTI ZA PRUżANJE USLUGA U REPUBLICI SRBIJI, A U KASNIJIM FAZAMA RAZVOJA JEKT-A I ELEKTRONSKO SPROVOđENJE UPRAVNIH POSTUPAKA OD ZNAčAJA ZA SEKTOR USLUGA


Cilj Nacrta zakona o uslugama je usklađivanje prava Srbije sa pravom Evropske unije u precesu evroinegracija, u oblasti slobode pružanja usluga, rečeno je iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

Nakon usvajanja Zakona o uslugama biće neophodno da se ukinu određene odredbe jednog broja sektorskih zakona koje, u suprotnosti sa Direktivom o uslugama i zakonom kojim se ta direktiva transponuje u srpsko pravo, na neopravdan način otežavaju ili onemogućavaju ostvarivanje slobode kretanja usluga, to jest poslovnog nastanjivanja i prekograničnog bavljenja uslužnim delatnostima.

Ukidanje nacionalnih barijera za korišćenje slobode poslovnog nastanjivanja i slobode prekograničnog pružanja usluga treba da doprinese razvoju uslužnog sektora u Srbiji i da odigra presudnu ulogu u integrisanju domaćeg tržišta usluga u jedinstveno tržište Evropskog ekonomskog prostora, navode u Ministarstvu.

Među ciljevima Nacrta zakona su i:

  • podsticanje privrednog rasta, putem liberalizacije tržišta usluga;
  • uspostavljanje normativnog okvira kojim se garantuje i štite pravo na poslovno nastanjivanje;
  • sloboda prekograničnog pružanja usluga;
  • prava korisnika usluga.

Cilj je i osnivanje i uspostavljanje Jedinstvene elektronske kontaktne tačke (JEKT), to jest državnog elektronskog servisa putem kojeg sva zainteresovana lica mogu besplatno da se obaveste o uslovima i postupcima za ostvarivanje prava na poslovno nastanjivanje, odnosno za dobijanje saglasnosti za pružanje usluga u Republici Srbiji, a u kasnijim fazama razvoja JEKT-a i elektronsko sprovođenje upravnih postupaka od značaja za sektor usluga.

Ovaj Zakon bi trebalo i da podstakne samoregulaciju u uslužnim delatnostima kroz rad profesionalnih i strukovnih udruženja i organizacija, u cilju očuvanja i unapređenja bezbednosti i kvaliteta usluga na tržištu Srbije.

Kako se navodi, jedan od ciljeva je i uspostavljanje normativnog okvira za administrativnu saradnju sa državama Evropskog ekonomskog prostora.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 13.11.2015.
Naslov: Redakcija