Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA: AKO JE STRANKA ILI STVARNI VLASNIK STRANKE STRANI FUNKCIONER, OBVEZNIK JE DUżAN DA PRIBAVI PODATKE O POREKLU IMOVINE KOJA JE ILI ćE BITI PREDMET POSLOVNOG ODNOSA, ODNOSNO TRANSAKCIJE, I TO IZ ISPRAVA I DRUGE DOKUMENTACIJE, KOJU PODNOSI STRANKA. OBVEZNIK JE DUżAN DA PRATI, SA POSEBNOM PAżNJOM, TRANSAKCIJE I DRUGE POSLOVNE AKTIVNOSTI STRANOG FUNKCIONERA U TOKU TRAJANJA POSLOVNOG ODNOSA


Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Sl. glasnik RS", br. 20/2009, 72/2009, 91/2010 i 139/2014 - dalje: Zakon) propisano je da su banke dužne da upoznaju svog klijenta.

Zbog toga je u bankama postala uobičajena procedura da se postvaljanju detaljna pitanja o privatnom životu, a jedno o njih je i "Da li ste politički eksponirani?".

Iz Narodne Banke Srbije kažu da pojam "politički eksponiran" apsolutno ne postoji u Zakonu, već samo pojam "strani funkcioner" pod kojim se, saglasno Zakonu, podrazumeva fizičko lice koje obavlja ili je u poslednjoj godini obavljalo javnu funkciju u stranoj državi ili u međunarodnoj organizaciji.

Iz NBS-a navode i dabanke često ne razumeju propise.

ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2009, 72/2009, 91/2010 i 139/2014)

Strani funkcioner

Član 30

(1) Obveznik je dužan da utvrdi postupak po kome utvrđuje da li je stranka ili stvarni vlasnik stranke strani funkcioner. Taj postupak utvrđuje se internim aktom obveznika, u skladu sa smernicama koje donosi organ iz člana 82. ovog zakona, nadležan za nadzor nad primenom ovog zakona kod tog obveznika.

(2) Ako je stranka ili stvarni vlasnik stranke strani funkcioner, osim radnji i mera iz člana 8. stav 1. ovog zakona, obveznik je dužan da:

1) pribavi podatke o poreklu imovine koja je ili će biti predmet poslovnog odnosa, odnosno transakcije, i to iz isprava i druge dokumentacije, koju podnosi stranka. Ako te podatke nije moguće pribaviti na opisani način, obveznik će o njihovom poreklu uzeti pismenu izjavu neposredno od stranke;

2) obezbedi da zaposleni kod obveznika koji vodi postupak uspostavljanja poslovnog odnosa sa stranim funkcionerom pre uspostavljanja tog odnosa pribavi pismenu saglasnost najvišeg rukovodstva;

3) prati, sa posebnom pažnjom, transakcije i druge poslovne aktivnosti stranog funkcionera u toku trajanja poslovnog odnosa.

(3) Ako obveznik utvrdi da je stranka ili stvarni vlasnik stranke postao strani funkcioner u toku poslovnog odnosa dužan je da primeni radnje i mere iz stava 2. tač. 1. i 3. ovog člana, a za nastavak poslovnog odnosa sa tim licem mora se pribaviti pismena saglasnost najvišeg rukovodstva

Izvor: Vebsajt Blic, Gorica Avalić, 12.11.2015.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija