Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 16. NOVEMBRA 2015. GODINE NASTAVAK PETE SEDNICE DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA, SEDNICE ODBORA ZA FINANSIJE, REPUBLIčKI BUDżET I KONTROLU TROšENJA JAVNIH SREDSTAVA, ODBORA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE, ODBORA ZA PROSTORNO PLANIRANJE, SAOBRAćAJ, INFRASTRUKTURU I TELEKOMUNIKACIJE, ODBORA ZA USTAVNA PITANJA I ZAKONODAVSTVO - DAN ZA GLASANJE, RAZMATRANJE VIšE PREDLOGA ZAKONA


73. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava biće održana 16. novembra 2015. godine, sa početkom u 9,00 časova, u sali III.

Dnevni red:

1. Razmatranje Predloga zakona o dopuni Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu,koji je podnela Vlada, u pojedinostima;

2. Konstatovanje prestanka funkcije člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije dr Miladinu Kovačeviću, istekom mandata.

46. sednicu Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije biće održana 16. novembra 2015. godine, sa početkom u 11,00 časova, u sali II.

Dnevni red:

1. Razmatranje Predloga zakona o ozakonjenju objekata, koji je podnela Vlada;

2. Razmatranje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru, koji je podnela Vlada;

3. Razmatranje Predloga zakona o prijavljivanju i evidentiranju zakupaca na neodređeno vreme u stanovima u svojini građana, zadužbina i fondacija, koji je podnela Vlada;

4. Razmatranje Predloga zakona o trgovačkom brodarstvu, koji je podnela Vlada;

5. Razmatranje Predloga zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, koji je podnela Vlada;

6. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o izgradnji međudržavnog mosta preko reke Drine sa pratećim objektima na lokaciji Ljubovija- Bratunac, koji je podnela Vlada;

7. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Protokola o izmenama i dopunama Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Švajcarskog Federalnog Saveta, kojije podnela Vlada.

46. sednica Odbora za evropske integracije biće održana 16. novembra 2015. godine, sa početkom u 12,30 časova, u sali u Maloj plenarnoj sali.

Dnevni red:

1. Predstavljanje Izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije za 2015. godinu.

Izveštaj će predstaviti ambasador Majkl Davenport, šef Delegacije EU u Republici Srbiji.

47. sednica Odbora za evropske integracije biće održana 16. novembra 2015. godine, sa početkom u 14,00 časova, u sali u Maloj sali.

Dnevni red:

1. Predlog zakona o trgovačkom brodarstvu, koji je podnela Vlada, unačelu,

2. Predlog zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, koji je podnela Vlada, unačelu.

Izvestioci za prvu i drugu tačku dnevnog reda će biti predstavnici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

146. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo biće održana 16. novembra 2015. godine, sa početkom u 09,30 časova, u sali II.

Dnevni red:

Usvajanje zapisnika sa 145. sednice Odbora;

1. Razmatranje amandmanana Predlog zakona o dopuni Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu, koji je podnela Vlada;

Nastavak Pete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini biće održan 13. novembra 2015. godine, sa početkom u 10 časova.

Poslanici će glasati o:

1. Predlogu zakona o dopuni Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu, koji je podnela Vlada;

2. Predlogu zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, koji je podnela Vlada;

3. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Kraljevine Norveške o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak, koje je podnela Vlada;

4. Predlogu odluke o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa BORIS TADIĆ -Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije i

5. Predlogu odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Zaštitnika građana, koji podneo Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine.

Izvor: Press služba Skupština Srbije, 15.11.2015.
Naslov: Redakcija